Högintensiv träning effektiv i alla åldrar

En 70-åring har lika mycket nytta av intervallträning och högintensiv träning som en 20-åring. Det visar en ny norsk studie som publicerats i ansedda facktidskriften Medicin & Science in Sports & Exercise.
- Det har nog varit en utbredd tro att svaret på träning går ner med åldern, säger Øivind Storen docent vid Högskolan i sydöstra Norge till NRK,

De norska fysiologerna  har tittat på hur mycket den maximala syreupptagningsförmågan förbättras med högintensiv träning. 94 personer, 72 män och 22 kvinnor deltog i studien. Försökspersonerna som var i åldrarna 20 till drygt 70 år hade träningsvanor som var typisk för deras åldersgrupp. I studien fick försökspersonerna träna högintensiv uthållighet tre gånger i veckan under totalt åtta veckor. 
Tuff träning som dock hade sin belöning för alla deltagarna. Förbättringen av syreupptagningsförmångan var cirka tio procent oavsett ålder.
– Det här visar att det har effekt att träna högintensivt även när man blir äldre, säger Øivind Støren.
Det finns alltså oavset ålder all anledning att planera in intervaller och andra högintensiva inslag i sin löpträning.

Läs studien här