Forskare: Män överskattar sin löpförmåga

Män springer inte så bra som de tror, jämfört med kvnnor tenderar de att överskatta sin förmåga.

Manliga långdistanslöpare överskattar sin egen förmåga – de är inte så snabba som de tror.
– Män tenderar att tro mer på sin förträfflighet och överskattar sin förmåga, säger Mitesh Kataria, docent i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Mitesh är själv motionerande löpare, har undersökt tävlingar som Göteborgsvarvet, ASICS Stockholm Marathon, Stockholm Halvmarathon och Lidingöloppet och ser tydliga skillnader mellan kvinnor och män.

Fenomenet att män tenderar att överskatta sin förmåga kan gälla även utanför löparbanan, exempelvis på arbetsmarknaden.

Att människor överskattar sin förmåga och att män gör det i större grad än kvinnor har tidigare forskning visat. Det unika med den här studien är tillgången till återkoppling. 
- En långdistanslöpare tränar regelbundet och har ofta god koll på sin löptid. Därmed bör hen också ha korrekta förväntningar inför ett tävlingslopp. Men min studie visar att så inte är fallet. Löpare överskattar sig själva och manliga löpare är överlag mer tidsoptimistiska än kvinnliga, säger Mitesh Kataria, som i huvudsak bedriver forskning inom beteendefrågor.
I sin studie har Mitesh Kataria samlat information från tio långdistanslopp,  lopp på minst 21,1 km, däribland Göteborgsvarvet, Lidingöloppet, Stockhollm Halvmarathon och ASICS Stockholm Marathon. Löparna har inför loppet fått registrera sin förväntade sluttid, vilken sedan har jämförts med den faktiska tiden. Resultat är tydligt: i samtliga lopp uppger män en snabbare förväntad sluttid än faktisk sluttid. I maratonloppen handlar det om att männen överskattar sin förmåga med sex minuter i snitt, medan kvinnorna missar med två minuter. 
– Det intressanta är att män oavsett distans konsekvent överskattar sin förmåga, säger Mitesh.

Enligt Mitesh Kataria ska man vara försiktig med att överföra slutsatserna till andra områden men då övertro till sin egen förmåga kan anses vara ett karaktärsdrag kan det generera ett relativt konstant beteendemönster.
- Fenomenet att män tenderar att överskatta sin förmåga kan gälla även utanför löparbanan, exempelvis på arbetsmarknaden. Där vore det intressant att i förlängningen undersöka om mäns tendens till att överskatta sig själva till viss del kan förklara lönegapet mellan män och kvinnor.
En av studiens slutsatser är att vi människor inte presterar i den nivå vi säger oss göra. 
- Vill vi i exempelvis en anställningssituation veta hur produktiv en person är bör vi hellre göra ett test där hen får visa sina förmågor. Låt hen ”walk the walk” istället för ”talk the talk”. För om vi endast lyssnar till vad hen säger om sig själv riskerar vi att favorisera männen, säger Mitesh Kataria.

Mitesh Kataria, docent i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har studerat skillnaderna i hur män och kvinnor bedömer sin förmåga i löpartävlingar.

Du springer själv, kommer du att springa Göteborgsvarvet på lördag?
– Jag ska försöka men jag har haft lite skadeproblem och är lite osäker, men jag är anmäld och springer jag gäller det bara att klara loppet. 

Du sprang Göteborgsvarvet även 2016, vad hade du då för mål?
– Jaaa, det var ju att springa under två timmar, men jag nådde inte riktigt fram.
(Reds anm: Mitesh hade 2.01.47 i Göteborgssvarvet 2016.)


”How long do you think it will take? Field Evidence on Gender Differences in Time Optimism” av Mitesh Kataria har publicerats i serien Working Papers in Economics vid Institutionen för nationalekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och finns att ladda från Göteborgs universitet: 
Undersökningen är baserad på drygt 5 000 löpare. Löparna uppskattade sin sluttid inom ramen för en kampanj arrangerad av en svensk tågoperatör samt löparsajt ett par dagar före respektive lopp. De löpare som bäst uppskattade sin tid hade chans att vinna gratis resor.