Överlever Vintermarathon nästa vinter?

De senaste fyra åren har Vintermarathon arrangerats på Norra Djurgården i Stockholm med som mest drygt 400 deltagare på maratondistansen.

Landets äldsta maratonlopp har fortfarande ingen arrangör. De senaste åren har Vintermarathon arrangerats på Norra Djurgården i Stockholm av den anrika löparklubben Fredrikshofs FI på uppdrag av Svenska Marathonsällskapet.
– Vi har absolut inte ställt in årets VIntermarathon utan jobbar med flera alternativ som vi hoppas på att snart få svar på, meddelar Marathonsällskapets ordförande Roger Andersson.

Vintermarathon har arrangerats i mer än 50 år och är dämed landets äldsta maratonlopp. Loppet  genomfördes för första gången 1963 och har sedan årligen arrangerats i slutet av oktober eller i början av november.
Före Stockholm Marathons premiär 1979 var Vintermarathon Sveriges viktigaste maratonlopp och hade i mitten av 1980-talet som mest 746 löpare. Efter en svacka har intresset ökat igen de senaste åren då Fredrikshofs FI ordnat loppet i Stockholm. 2014 hade loppet 434 deltagare. I det senaste, eller ska vi skriva sista, loppet i november 2016 deltog 278 löpare enligt Marathonsällskapets egen statistik.

Vintermarathon började som den anrika maratonklubbbens Fredrikshofs klubbmästerskap och arrangerades under hela 1960-talet. I slutet på 1960-talet "lånade" Fredrikshof ut Vintermarathon till Svenska Marathonsällskapet som sedan dess varit dess "beskyddare" och vän.  Arrangemanget cirkulerar sedan 1969 mellan de klubbar som vinner loppets lagtävling (fyramannalag).
– De senaste 5-6 åren har intresset för lagtävlingen minskat markant och i nuläget har de vinnande klubbarna tackat nej till året och nästa års Vintermarathon, förklarar Roger Andersson. Det har medfört att Svenska Marathonsällskapet nu jobbar med två frågor samtidigt. Vem ska arrangera de två kommande årens Vintermarathon och hur ska vi hitta framtidens arrangörer?

2015 segrade stockholmsklubben Team Club Running i lagtävlingen och skulle därmed svarat för arrangemanget 2017, men klubben tackade förra året nej till att ta hand om arrangemanget.

Arrangörer av Vintermarathon sedan 1963

 1. 1963 – Handen, Fredrikshofs FIF

 2. 1964 – Handen,  Fredrikshofs FIF

 3. 1965 – Dandeyd,  Fredrikshofs FIF

 4. 1966 – Stockholm,  Fredrikshofs FIF

 5. 1967– Handen,  Fredrikshofs FIF

 6. 1968  – Täby,  Fredrikshofs FIF

 7. 1969  – Skövde,  IFK Skövde

 8. 1970  – Enhörna,  Enhörna IF

 9. 1971  – Sollentuna , Turebergs IF

 10. 1972  – Göteborg Hisingen,  Solvikingarna

 11. 1973  – Södertälje,  Enhörna IF

 12. 1974  – Enhörna,  Enhörna IF

 13. 1975  – Enhörna,  Enhörna IF

 14. 1976  – Rinkeby,  Fredrikshofs FIF

 15. 1977  – Väckelsång,  Väckelsångs IF

 16. 1978  – Göteborg - Särö,  Solvikingarna

 17. 1979  – Göteborg,  Solvikingarna

 18. 1980  – Sollentuna,  Fredrikshofs FIF

 19. 1981  – Linköping,  Linköping GIF

 20. 1982  – Stockholm – Stadion,  Fredrikshofs FIF

 21. 1983  – Stockholm – Stadion,  Fredrikshofs FIF

 22. 1984  – Stockholm,  Fredrikshofs FIF

 23. 1985  – Stockholm,  Hässelby SK

 24. 1986  – Stockholm,  Hässelby SK

 25. 1987  – Stockholm,  Hässelby SK

 26. 1988  – Köping IK,  Westmannia

 27. 1989  – Kvarnsveden,  Kvarnsveden FIK

 28. 1990  – Kvarnsvede, n Kvarnsveden FIK

 29. 1991  – Kvarnsvedenv Kvarnsveden FIK

 30. 1992  – Kvarnsveden,  Kvarnsveden FIK

 31. 1993  – Luleå,  Luleå LDK

 32. 1994  – Luleå,  Luleå LDK

 33. 1995  – Luleå,  Luleå LDK

 34. 1996  – Huddinge,  Flemingsbergs SK

 35. 1997  – Huddinge,  Flemingsbergs SK

 36. 1998  – Huddinge,  Flemingsbergs SK

 37. 1999  – Södertälje,  Flemingsbergs SK

 38. 2000  – Kvarnsveden,  Kvarnsveden FIK

 39. 2001  – Kvarnsveden, Kvarnsveden FIK

 40. 2002  – Kvarnsveden, Kvarnsveden FIK

 41. 2003  – Kvarnsveden, Kvarnsveden FIK

 42. 2004  – Kvarnsveden, Kvarnsveden FIK

 43. 2005  – Strömsund, Vattudalens LDK

 44. 2006  – Kvarnsveden, Kvarnsveden FIK

 45. 2007  – Strömsund, Vattudalens LDK

 46. 2008  – Kvarnsveden, Kvarnsveden FIK

 47. 2009  – Kvarnsveden, Kvarnsveden FIK

 48. 2010  – Sala, IFK Sala

 49. 2011 – Stockholm Norra Djurgården, Fredrikshofs FIF

 50. 2012–  Stockholm Norra Djurgården, Fredrikshofs FIF

 51. 2013 – Stockholm Norra Djurgården, Fredrikshofs FIF

 52. 2014 – Stockholm Norra Djurgården, Fredrikshofs FIF

 53. 2015 – Stockholm Norra Djurgården, Fredrikshofs FIF

 54. 2016 – Stockholm Norra Djurgården, Fredrikshofs FIF