Träningsprogram godkända som friskvård

Det är helt okej för arbetsgivare att ge träningsprogram från Marathon.se till sina anställda. Förmånligt både för arbetsgivare och anställda eftersom träningsprogrammet ses som en skattefri personalvårdsförmån och fullt avdragsgill för arbetsgivaren.

Det är Skattekontoret i Stockholm som nu på en direkt fråga har gett klara besked om hur det är med just träningsprogrammen för löpning som finns på trana.marathon.se:

  • Inte skattepliktigt för anställd.
  • Fullt avdragsgill för arbetsgivaren.

Träningsprogram med många olika mål, för nybörjare, motionär och hårdsatsande har Marathon.se ett rikt utbud – viktigt i bedömningen både för arbetsgivare och Skatteverket som gärna vill se att alla lätt ska ha tillgång till personalförmåner och friskvårdspeng.

Friskvårdspengen är något som numera finns som personalförmån i de flesta kommuner, vanligt är 1000 kronor och anställd per år. Hos företag är det också vanligt med friskvårdsförmåner. Det finns dock ingen lagstiftad eller centralt kollektivavtalad skyldighet för arbetsgivare (och därmed rättighet för anställda) att erbjuda friskvårdsförmåner. Det är alltså upp till varje arbetsgivare att besluta om det ska erbjudas de anställda. 

Det speciella i fallet med att få ett träningsprogram från Marathon.se är att träningen inte bara behöver vara på friskvårdstimme eller annan arbetstid utan att det är fritt användas också på fritiden – men att det fortfarande är skatte- och avgiftsfria.

– För oss var det viktigt att få ett tydligt besked eftersom vi fått många frågor om programmen gäller som friskvård, säger Torbjörn Sköldefors som är chefredaktör för Marathon.se.
– Det är en ganska enkel hantering för arbetsgivaren eftersom det är skatte- och avgiftsfritt och avdragsgillt.

– Det finns naturligtvis också möjlighet att köpa programmet i bulk-paket till sina anställda, säger Torbjörn Sköldefors. Företaget får en kod som gäller för valfritt program och nivå – som sedan kan delas ut till de anställda. På det sättet kan var och en träna på sin nivå – och dessutom på tider när det passar.  


Träningsprogrammen på trana.marathon.se är anpassade för smartphone, dator och läsplatta.