Formtoppningsbacke

Loppvecka så. Planen är att hålla veckan lugn, ett par korta lätta joggpass bara. Nån shakedown på plats på torsdag. En sista pulshöjare på måndaglunchen bara. Ut från kontoret i ett lätt gråregn; stavar och ryggsäck med för rätt loppkänsla. Jag styr upp i Kallebäcksbacken; mellan kolonierna och golfbanan finns ett brant stalp med en fin serpentinstig. Femtiofem höjdmeter på trehundra meter är rätt bra lutning, och då är ändå de sista hundra meterna ganska flacka. Ambitionen med passet är dels att få lite intervall-lyft på pulsen för att boosta syreupptaget till helgen, dels att trimma in lite stavteknik - och där finns fortfarande en hel del att hämta. Fem klättringar hinner jag med på en halvtimme, lite uppjogg innan och så en nedjogg efteråt gör det till ett komplett och bra formtoppningspass. Snart dags att åka.