Göteborgsvarvets seedningslopp Norrköping

Var: Norrköping, Östergötland
Datum: 6 nov 2016
Typ av lopp: 10 km