ARN-beslut gör att den svenska modellen för motionsevenemang kan leva vidare

I juni kom de första vägledande besluten från allmänna reklamationsnämnden (ARN) där motionsloppsarrangörer inte behövde betala tillbaka anmälningsavgifter för evenemang som ställts in på grund av coronaviruset. Nu följer fler beslut i samma linje. ”Det är en stor lättnad för oss – och för idrottsrörelsen i stort”, säger Marathongruppens verksamhetschef Daniel Almgren.

I slutet av mars 2020 infördes regeringsförbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer, som en åtgärd mot coronavirusets snabba samhällsspridning. Maxgränsen på 50 personer har tvingat landets motionsloppsarrangörer att ställa in eller flytta fram sina evenemang, med besvikna deltagare och kraftiga finansiella utmaningar som följd. Den svenska modellen för motionsevenemang är till stor del uppbyggd av ideella arrangörsföreningar där verksamheternas överskott går tillbaka till idrottsrörelsen, för att bland annat finansiera föreningarnas barn- och ungdomsidrott. Som ideell förening finns ingen möjlighet att bygga upp kapitalreserver som kan täcka den finansiella förlust som inställda evenemang innebär, samtidigt som majoriteten av evenemangskostnaderna tas lång tid innan själva loppdagen. För arrangörer som Göteborgsvarvet, Marathongruppen och Vätternrundan är det därför inte möjligt att betala tillbaka anmälningsavgifter för inställda motionsevenemang utan att riskera att verksamheterna går under, vilket har resulterat i anmälningar till allmänna reklamationsnämnden (ARN) från missnöjda deltagare. 

Avgörande avtalsvillkor

I juni konstaterade ARN att principen om force majeure inte befriar företag från skyldigheten att betala tillbaka kostnaden för en olevererad tjänst – om det inte finns ett avtalsvillkor som styrker detta. 

– Ibland inträffar oväntade saker som gör att det blir väldigt svårt eller till och med omöjligt för ena parten att hålla sin del av avtalet. Men för att slippa betala tillbaka pengar i en sådan situation krävs att det finns ett avtalsvillkor som ger parten denna rätt, sa Marcus Isgren, chef för ARN, i ett pressmeddelande (15/6). 

På dessa grunder bedömde ARN, i ett första vägledande beslut i ärenden där evenemang ställts in på grund av coronaviruset, att en deltagare till Vätternrundan (som ägs av MAIF Idrottsallians) inte har rätt till full återbetalning. Detta eftersom avtalsvillkoren, som godkänns vid köp av en startplats, begränsar arrangörens återbetalningsskyldighet till 50 procent av anmälningsavgiften vid extraordinära omständigheter. 

Nästa beslut togs den 29 juni då ARN fastslog att Göteborgsvarvet (som drivs av Göteborgs Friidrottsförbund till förmån för friidrottsverksamheten i regionen) inte behöver betala tillbaka startavgiften eftersom loppet har ställts in av omständigheter utanför arrangörens kontroll och att det har funnits angivet i de allmänna villkoren. 

– Självklart är det jättepositivt för Göteborgsvarvet. Både för oss som organisation och klubbarna som finns under förbundet. Nu blir det tryggare att vara friidrottare i Göteborg, kommenterade Göteborgsvarvets varvsgeneral Martin Bergman i en intervju med TT (29/6).

Ökat hopp inför 2021

Sedan de vägledande besluten i juni har fler klagomålsärenden av samma slag behandlats. Den 1 oktober avgjordes de första ärendena mot Marathongruppen (friidrottsföreningarna Hässelby SKs och Spårvägens FKs evenemangsverksamhet*), där ARN bedömde att Marathongruppen inte är skyldiga att erbjuda återbetalningar eller flyttar av anmälningar till 2021 för de evenemang som inte kan arrangeras. Beslutsgrunden är densamma som i Vätternrundans och Göteborgsvarvets fall. Loppen har ställts in på grund av omständigheter utanför den ideella arrangörens kontroll, vilket tydligt framgår i de allmänna villkoren som deltagarna måste godkänna när de anmäler sig. 

– Det är en stor lättnad för oss, våra ägar- och samarbetsföreningar och för idrottsrörelsen i stort – mitt i den här bedrövliga samhällssituationen, säger Daniel Almgren, verksamhetschef för Marathongruppen.

Hur coronaviruset kommer påverka lopp som ska arrangeras 2021 är fortfarande okänt, men med ARNs rekommendationer känner Marathongruppen ett ökat hopp om att kunna fortsätta sitt arbete med att jobba fram upplägg som gör det möjligt att genomföra motionslopp utan att öka risken för smittspridning.  

– Vi önskar att vi kunde betala tillbaka anmälningsavgifterna för årets inställda evenemang utan att riskera verksamhetens framtid, vilket tyvärr är omöjligt i dagsläget. Men ARNs beslut stärker vår tro på att vi har agerat i enlighet med våra avtalsvillkor och ger oss en ökad möjlighet att fortsätta arrangera motionslopp, vars roll är viktig för folkhälsan. Det gör att vi också kan fortsätta ge tillbaka till våra ägarföreningar och hundratals samarbetsföreningar runt om i landet så att de kan bedriva sin dagliga idrottsverksamhet, säger Daniel Almgren, verksamhetschef för Marathongruppen.

 

Text: Jenny Sunding

Marathon.se ägs av Marathongruppen och Jenny Sunding som har skrivit texten är anställd på Marathongruppen.

 

*Marathongruppens ideella verksamhet äger till 100 procent ett aktiebolag (Marathongruppen i Stockholm AB), vars verksamhet dock är skild från att arrangera motionslopp (och ta betalt för detta). ARN har behandlat anmälningar även explicit riktade mot aktiebolaget och landat i samma beslut.