Bättre säkerhet i Sverige

En löpare dödsstörtade i Alperna.
- Det ska inte kunna hända i våra äventyrslopp, säger Erik Ahlström, initiativtagare till Fjällräven Extreme marathon och The Endless Odyssey.

I multisporttävlingen The Endless Odyssey som startar på lördag måste deltagarna kunna kamraträddning både på glaciär och i fors. De som inte klarar proven under prologen i Kiruna kommer inte att få starta.
- Våra säkerhetsföreskrifter anger också att deltagarna ska gå sammanbundna i rep över glaciärer och ha med sig nödraketer, berättar Erik Ahlström.
Sju fyrmannalag kommer att starta i The Endless Odyssey.
Sveriges största äventyrslopp är F.E.M, Fjällräven Extreme Marathon, med i år närmare 500 startande. Även här är dock säkerheten en annan mot loppen i alperna:
- de tävlande springer i par.
- de tävlande bär med sig utrustning för att klara sig på egen hand på fjället.
- Många har velat att vi ska införa en individuell klass i F.E.M. men just säkerhetsaspekten har gjort att vi valt att hålla kvar vid partävlingen, berättar Erik Ahlström.