Jämställdhet het fråga på friidrottens årsmöte

Det blev en livlig diskussion angående förslaget om nytt jämställdhetsprogram, men i övrigt var det lugnt under Svenska Friidrottsförbundets årsmöte som genomfördes på Lidingö i helgen.

Trots att 1982 års europamästarinna i häcklöpning Ann-Louise Skoglund engagerat argumenterade för styrelsens förslag så ville mötesdeltagarna inte acceptera detta.
För att få fler kvinnliga ledare inom friidrotten föreslog förbundsstyrelsen bland annat att ändra stadgarna så att halva styrelsen ska bestå av kvinnor. Vidare ville styrelsen via en stadgeändring ålägga klubbar och distriktsförbund att sända fler kvinnliga delegater till årsmötet. Styrelsen ville också ålägga distriktsförbunden att ha minst en kvinna i styrelsen.
Flera delegater var positiva till tankarna i förslaget, men de ansåg att förslaget kommit ut så sent att det inte diskuterats ordentligt före årsmötet.
Årsmötet enades istället om att ge förbundsstyrelsen i uppdrag arbeta vidare med förslaget och sedan skicka ut det i god tid före nästa årsmöte.
Styrelsen fick avslag på förslaget om att i fortsättningen ha årsmöte vart annat år. Mötesdelegaterna ville behålla den nuvarande ordningen med årsmöte varje år.
Däremot gick valberedningens förslag om att införa styrelsearvoden igenom. Det betyder att förbundets ordförande från och med nästa år kan lyfta ett arvode på 36 000 kr. Övriga styrelseledamöter får 9 000 kr i arvode.
Många var dock motståndare till denna förändring:
- Det är viktigt att vi bygger verksamheten på ideellt arbete. Detta måste gälla både på klubbnivå och på förbundsnivå, förklarade Hässelbys ordförande Bengt Olsson.
Valberedningens ordförande Anders Havdelin fick dock mötet att med knapp marginal acceptera förslaget:
- Det är tidskrävande att sitta med i förbundsstyrelsen. Det kräver bland annat att man tar ledigt från sitt arbeta för att kunna vara med på olika möten. Om vi ska kunna få ihop en stark styrelse är detta en nödvändig förändring, ansåg Havdelin.
Inga förslag som berörde långlopps-eller motionsverksamheten behandlades på årsmötet. Däremot så verkar det som om Svenska Friidrottsförbundets årsmöte och styrelse långsamt börjar acceptera att långloppen är en del av den svenska friidrottsverksamheten.
För första gången någonsin fördes nu en kortare positiv diskussion om motions- och långloppen som har mångdubbelt fler deltagare än den traditionella arenafriidrotten.
Förbundets ekonomi har varit ansträngd i flera år, men börjar nu bli bättre. Det gångna verksamhetsåret gav ett överskott på 2,2 milj kr, mycket tack vare inkomsterna från Finnkampen som avgjordes i Göteborg i september.
Fortfarande har förbundet dock skulder på 2,7 milj kr.
Bengt Westerberg omvaldes enhålligt till ordförande.
Ann-Louise Skoglund, Sollentuna, och Sigyn Ekwall, Göteborg, omvaldes i styrelsen. Christina Liffner, Västerås, och Anders Olsson, Hässelby,
nyvaldes i styrelsen.
Styrelsen består också av Lars Sandströn, Sollentuna, Anders Prytz, Göteborg, Erik Wiger, Bollnäs, och Madeleine Svensson, Helsingborg, som alla har ett år kvar på sin mandattid.