Låg smittorisk vid motionsevenemang visar undersökningar

I dagarna väntas beslut om den nya förordning som i pandemitider kommer att reglera motionsevenemang. Förhoppningsvis är det en början på en återstart, men i många andra länder har man kommit mycket längre. I bland annat Japan och USA har större studier genomförts för att undersöka hur och om motionsevenemangen sprider smitta, och i Storbritannien genomför London Marathon tillsammans med myndigheterna testlopp för att gå till botten med frågan. Men i Sverige tvekar man.

Resultaten från de studier som hittills genomförts är tydliga. Genomförs evenemangen enligt ordentliga smittskyddsprotokoll och med seriösa åtgärder från arrangörerna, så driver evenemangen inte smittan. Detta är något som fått ordföranden för den nybildade branschföreningen för motionsevenemang, Staffan Movin, irriterad.

- Vi har under ett års tid försökt föra en dialog med myndigheterna kring detta, men gehöret är väldigt lågt. Alla bedyrar hur viktig vår samlade verksamhet är för folkhälsan, men ingen har hittills tagit ansvar för det orimliga att vår typ av verksamhet, med liten smittorisk och stor positiv påverkan på folkhälsan, regleras hårdast av alla, säger Staffan Movin.

I mitten av mars arrangerades japanska Nagoya Women’s Marathon för nära 5 000 deltagare. Det var det första stora massloppet i Japan sedan pandemin startade, och i samband med loppet undersöktes effekterna på smittspridningen. Resultatet var slående. Två veckor efter evenemanget hade noll konstaterade eller misstänkta fall av covid-19 noterats.

- Gemensamt för arrangörerna i de länder där undersökningar har gjorts är att de tagit stort ansvar. De har i samråd med myndigheter tagit fram tydliga riktlinjer och protokoll som alla deltagare, funktionärer och andra inblandade måste följa. Detta kan vi också göra, och gör till stor del redan sedan tidigare. Allt vi vill är att få en förståelse för att vi vill och kan ta ansvar, och tillsammans med myndigheterna hitta rimliga vägar för att arrangera hälsofrämjande aktiviteter, säger Staffan Movin och fortsätter:

- Det förslag till ny förordning som nu är uppe till beslut kan förstås ses som ett litet steg i rätt riktning men den riskerar att cementera orättvisan i ytterligare. Vi måste komma bort från ett absolut tak i deltagarantal och istället få visa hur vi tryggt och säkert kan slussa och ta hand om grupper av människor i start- och målområdet, samt ute på banan, avslutar Staffan Movin.