Maratonloppet gav 212 milj kr i turistinkomster

ASICS Stockholm Marathon lockar stora mängder löpare och åskådare till huvudstaden. Dessa besökare gav i år Stockholm hela 212 miljoner kronor i turistinkomster. Foto: RICKARD FORBERG.

ASICS Stockholm Marathon har stort värde för Stockholm. Årets lopp gav 212 miljoner kronor intäkter till regionen. Enligt den schablon som används för att räkna fram vad ett evenemang innebär för sysselsättningen uppskattas ASICS Stockholm Marathon att ha bidragit till att skapa 151 nya heltidsarbeten.

Detta visar en undersökning som företaget MIND Research gjorde vid årets maratonlopp på uppdrag av Stockholm Visitors Board som är Stockholm stads marknadsföringsbolag. Stockholm Visitors Board har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som besöksort.

ASICS Stockholm Marathon, som genomfördes för 36:e gången den 31 maj, noterade i år rekord med 21 942 anmälda löpare från 93 nationer. Ingen annat svenskt idrottsevenemang samlar i år deltagare från så många nationer.
16 736 av de anmälda kom till start. 16 075 av den fullföljde loppet under maxtiden sex timmar. Antalet åskådare runt banan uppskattades till ca 300 000.

I samband med loppet genomförde MIND Research en undersökning bland löpare och åskådare. Totalt genomfördes 520 intervjuer, varav 246 med deltagare och 274 med åskådare.
Både tillresta och boende i Stockholms län intervjuades.

INTRESSANTA SIFFROR
• 26 procent av deltagarna i loppet var kvinnor, 74 procent män.
• 42 procent av åskådarna under loppet var kvinnor, 58 procent män.
• 35 procent av löparna var ensamma på plats under loppet. 36 procent hade sällskap av en annan person. 22 procent hade sällskap med två andra personer. 7 procent hade sällskap med tre eller fler andra personer.
• 69 procent av åskådarna var från Storstockholm. 31 procent var tillresta. Av de tillresta åskådarna hade 63 procent rest till Stockholm för att se maratonloppet. Övriga var i staden av andra skäl, men passade på att titta på loppet.
• 58 procent av de tillresta löparna som övernattade i Stockholm bodde på hotell. 28 procent bodde hos släkt och vänner.
• 42 procent av de tillresta åskådarna som övernattade i Stockholm bodde på hotell. 38 procent bodde hos släkt och vänner.
• 75 procent av de tillresta löparna åt på restaurang. Drygt hälften ägnade sig åt sightseeing och runt en tredjedel spenderade tid med att shoppa. Siffrorna var nästan exakt de samma för de tillresta åskådarna.

NÖJDA LÖPARE OCH ÅSKÅDARE
Både löpare och åskådare var nöjda med upplevelsen i samband med ASICS Stockholm Marathon.

Den totala upplevelsen av hela evenemanget får i undersökningen 4,4 i helhetsbetyg på 5-gradig skala) av löparna och 4,2 av åskådarna.
– Det är ett mycket högt betyg, konstaterar MIND Research.

Den totala upplevelsen av Stockholms-regionen som evenemangsdestination får 4,6 i helhetsbetyg på en 5-gradig skala av löparna och 4,3 av åskådarna.
MIND Research konstaterar att även denna är ett mycket högt betyg.

212 MILJONER KR i TURISTINTÄKTER
I undersökningen har MIND Research ägnat speciellt intresse åt de löpare och åskådare som ej bor i Stockholms län.
Undersökningen visar att de tillresta löparna i snitt spenderade 3 402 kr i Stockholm i samband med maratonloppet. De tillresta åskådarna spenderade i snitt 2 965 kr.
Totalt ger detta 212,4 miljoner kr i intäkter till Stockholmsregionen.

ASICS Stockholm Marathon arrangeras av friidrottsklubbarna Hässelby SK och Spårvägens FK. Klubbarna svarar också för Tjejmilen (34 000 anmälda), DN Stockholm Halvmarathon (18 000 anmälda) och Tjur Ruset (12 000 anmälda).
Även dessa tävlingar har en stor andel tillresta löpare och åskådare. Och ger därmed betydande till staden.