Motionsloppen i folkhälsoupprop

Idag, den 30/11, publicerar Göteborgs-Posten en debattartikel underskriven av flera stora motionsloppsarrangörer. Med stöd i nyligen publicerad forskning lyfter de upp riskerna med regeringens senaste åtgärder för att motverka pandemin, och hur de direkt påverkar folkhälsan i en negativ riktning.

En av författarna till artikeln är Staffan Movin som är ordförande för organisationen En Svensk Klassiker.

- Motionsloppen utgör en ryggrad för idrottsrörelsen, och kan evenemangen inte arrangeras riskerar den unika svenska idrottsmodellen att krackelera. Men vi vet också hur viktiga motionsloppen är ur ett bredare folkhälsoperspektiv. Saknas det mål som deltagande i evenemang innebär, så sjunker motivationen snabbt och människor rör sig mindre. Vi ser också oroväckande tendenser att inställningen till rörelse och motion blir sämre. Tar inte regeringen och Folkhälsomyndighten detta på allvar nu, riskerar vi långtgånde negativa folkhälsokonsekvenser, säger Staffan Movin.

I artikeln, som också skrivits under av företrädare från bland annat Marathongruppen, Göteborgsvarvet, Vasaloppet och O-Ringen, lyfts några konkreta insatser som författarna vill att regeringen snabbt tar i beaktande.

- Vi måste få hjälp att skapa förståelse och transparens kring hur rörelse, motionerande och psykisk ohälsa har förändrats sedan mars. Myndigheterna måste våga se också bortom den akuta pandemikrisen, och addresera vilka långsiktiga konsekvenser vissa restriktioner riskerar att ge. Självklart är det viktigaste just nu att vi alla agerar så att smittspridningen begränsas, men de åtgärder som sätts in måste vara relevanta och inte riskera att slå fel, menar Staffan Movin.

Hela debattartikeln kan läsas på gp.se

/Redaktionen