Tränande pensionärer

Idrottsmän mellan 70 och 80 år som tränat intensivt under hela sitt
vuxna liv har ofta högre fysisk prestationsförmåga än normaltränade,
friska män i 40-årsåldern och omkring 50 procent bättre än jämnåriga
män.

Det framkommer i en doktorsavhandling som försvarades vid Karolinska
Institutet av läkaren Frederic Bouvier, Fysiologiska kliniken,
Södersjukhuset, i Stockholm.
­ Resultaten tyder på att män genom livslång, intensiv
uthållighetsträning kan bibehålla mycket god prestationsförmåga långt
upp i åldrarna, hävdar Bouvier.
Förmågan att bromsa den konditionsförsämring som normalt sker med åldern
beror dels på att hjärtatas vänstra kammare har en bättre
pumpningsförmåga hos vältränade individer och dels på att
vänsterkammarens förmåga att effektivt fyllas med blod under hjärtats
vilofas är högre.
Bouvier konstaterade också en negativ effekt av långvarig
uthållighetsträning, nämligen ökad förekomst av kammarrytmier. Han anser
dock att det sannolikt uppvägs av att de äldre idrottsmännen har en
större variation i hjärtfrekvensen, vilket förknippas med en god
prognos.