Nya besked från Folkhälsomyndigheten ger nytt hopp för motionsevenemang

Folkhälsomyndigheten har av regeringen fått ett särskilt uppdrag att utifrån pandemins smittläge samt ur ett hälsofrämjande perspektiv, analysera vilka smittskyddsåtgärder som bör vidtas vid olika nivåer av smittspridning av covid-19 under 2021. Den första rapporten för uppdraget kom igår den 20 januari, och ger en ljusning för kommande motionsevenemang.

– Vi är försiktigt optimistiska och tacksamma över att det nu verkar finnas både lagrum och vilja att möjliggöra för smittsäkert utförande av motionslopp när smittläget blir mindre allvarligt. Både idrottsrörelsen och folkhälsan i stort behöver detta, säger Daniel Almgren som är verksamhetschef för Nordens största arrangör av motionsevenemang, Marathongruppen.

Folkhälsomyndigheten skriver att i dagsläget är smittspridningen på fortsatt hög nivå, men tydligggör:

”Förslag på smittskyddsåtgärder vid olika nivå av smittspridning kommer att delas in utifrån hög/måttlig/låg nivå av smittspridning i samhället. Det finns inga exakta incidenstal för när respektive nivå nås utan detta måste vara en sammanvägd bedömning baserad på rådande läge, och kan skilja sig på både regional och nationell nivå.”

Det är Folkhälsomyndigheten tillsammans med de regionala smittskyddsenheterna som ansvarar för bedömningen av vilken nivå av smittspridning som just nu finns.

Det viktigaste budskapet i rapporten för deltagare och arrangörer av motionsevenemang är:

”När smittspridningen minskar från hög till måttlig nivå kan begränsningen justeras för arrangemang som hålls utomhus, samt för arrangemang som hålls inomhus med sittande deltagare. Begränsningarna om antalet deltagare bör, vid denna situation, istället baseras på antalet tillgängliga platser eller på tillgänglig yta. (…) Arrangemang som hålls utomhus på icke avgränsad yta kan undantas från begränsning av antalet deltagare om arrangören kan säkerställa att trängsel undviks.” 

– För oss som längtar efter att få möta våra deltagare på motionsevenemang ger Folkhälsomyndighetens rapport två positiva besked. Det ena är att motionsevenemang är en typ av verksamhet som kan komma att undantas när smittläget är bättre. Det andra är att man kommer att titta på andra parametrar än enbart ett fast antal deltagare, vilket öppnar upp för betydligt större evenemang, säger Lotta Lindblom, evenemangschef för Marathongruppen, och fortsätter:

– Vi vet att vi och våra kollegor i branschen kan ta ansvar och genomföra säkra evenemang anpassade efter de restriktioner som finns. Vi är vana vid att hantera stora komplicerade flöden, och har under snart ett år planerat för hur vi ska kunna genomföra så säkra och professionella evenemang som möjligt. Äntligen tycks vi kommit till ett läge där även myndigheterna förstår att det är möjligt. Nu är det viktigaste att fortsätta verka för att smittan avtar, men gårdagens besked ger oss mycket mer friskt syre och optimism än tidigare.

 

Text: Redaktionen 

Länk till rapporten: Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag – Uppdrag angående smittskyddsåtgärder i samhället

Läs också: Marathongruppen om motionsloppen 2021: "Vi hoppas mycket på den kommande pandemilagen" (publicerad 2020-12-15)