Den kompletta kalendern för långlopp

På Marathon.se finns den kompletta kalendern med alla Sveriges långlopp. Närmare 500 lopp finns presenterade i vår kalender.

Uppgifterna i Marathon.se:s kalender kommer direkt från Svenska Friidrottsförbundet som samordnar långloppen i Sverige.
Kalendern på Marathon.se är en del i det samarbete som Marathon.se sedan fem år tillbaka har med Svenska Friidrottsförbundets kommitté för motion och folkhälsa.

Internet är ett bra sätt att hitta information om de olika loppen. Huvuddelen av arrangörrna har numera egna hemsidor. De stora tävlingsarrangörerna har även avancerade och säkra tjänster för anmälan och betalningar via Internet. Numera är Internet-anmälningar den största delen för stora lopp som Stockholm Marathon, Lidingöloppet och Tjejmilen där 70 procent av deltagarna väljer att anmäla sig och betala direkt via nätet.

Förutom Internet ges årligen Joggingkalendern ut av Svenska Friidrottsförbundet. Den är 2006 på 84 sidor och innehåller all väsentlig information om de drygt 200 loppen som har sanktion av Svenska Friidrottsförbundet.
Joggingkalendern delas ut gratis från den 24 mars i Runners Store på Vasagatan 16 i Stockholm (mittemot Centralen). Den skickas även ut till samtliga friidrottsförenngar och till de 23 distriktsförbunden.

Utöver de lopp som redovisas i Joggingkalender 2006 arrangeras ett stort antal lopp med enbart distriktssanktion. Dessa finns sammanställa i Motionsaffisch 2006, framtagen av Friidrottsförbundet i samarbete med Marathon.se.
Motionsaffischen distribueras till samtliga friidrottsföreningar, till företag som deltar i kampanjen ”Livslunken” och den kan beställas från Svenska Friidrottsförbundet.

Vill du beställa Joggingkalendern eller Motionsloppsaffischen?
Skicka ett frankerat kuvert med din adress till:
Svenska Friidrottsförbundet
Joggingkalendern/Motionsaffischen
Box 11,
171 18 Solna