Marathongruppens VD besvarar kritiken: "Det finns inga perfekta, knappt ens några bra alternativ"

Marathon.se har bett Marathongruppens VD Daniel Almgren att svara på den kritik som väckts kring att anmälda löpare till inställda eller framflyttade evenemang inte får pengarna tillbaka eller kan flytta sina startplatser till nästa års lopp.

Våren 2020. Coronapandemin breder ut sig över samhället, många drabbas hårt både hälsomässigt och ekonomiskt. Ingen lämnas oberörd och många verksamheter går antingen under eller på knäna. Inom evenemangsbranschen tvingas motionslopp efter motionslopp att ställas in eller flyttas fram. Anmälda löpare är frustrerade och besvikna och lopparrangörer arbetar hårt med att försöka fatta de bästa tänkbara besluten för såväl deltagarna som för alla arrangörsföreningar.

– De senaste veckorna har jag och mina kollegor behövt fatta oändligt många tuffa beslut där det inte finns några perfekta, knappt ens några bra alternativ. Vi behöver snabbt och med bristfällig information, då ingen vet hur länge situationen kommer att vara eller hur många som vill delta när förbudet hävs, försöka välja det minst dåliga alternativet, säger Daniel Almgren, VD för Marathongruppen som är Sveriges största arrangör av motionsevenemang.

Flera lopparrangörer, däribland Marathongruppen, hävdar att idrottsrörelsen står inför sin största kris någonsin – men hur ligger det egentligen till? Hur ser förhållandena bakom ett motionslopp ut? Marathon.se har bett Daniel Almgren besvara de vanligaste frågorna bland anmälda löpare till inställda eller framflyttade evenemang.

”Varför får jag inte min anmälningsavgift tillbaka?”

– Vi är en ideell organisation där allt vårt överskott går tillbaka till våra ägarföreningar, andra samarbetsarrangörer och funktionärsföreningar. Våra ägarföreningar driver barn- och ungdomsverksamhet och de har även elitaktiva idrottare. Till exempel Daniel Ståhl, som om allt vill sig väl kommer att kasta hem ett OS-guld till Sverige i Tokyo. Daniel har varit helt beroende av finansiering från sin klubb för att kunna nå dit han nått. Än viktigare, innan våra ägarföreningar får sitt tillskott har en mycket större andel gått till andra föreningar, totalt över hundra idrottsföreningar som får in stora delar av sina årsintäkter genom våra drygt 40 årliga evenemang. Intäkter som skapar förutsättningar för att bedriva den dagliga verksamheten med allt från tränare och kanslipersonal till lokalhyror och utrustning. Ett betydande belopp går också till våra samarbetsorganisationer Barncancerfonden, UNICEF, Hjärtebarnsfonden, med flera.

Om vi hade erbjudit att betala tillbaka anmälningsavgifterna för alla lopp som vi kommer tvingas ställa in eller flytta så skulle vi utan tvekan att gå under.
Daniel Almgren

– Kostnaderna för våra evenemang tas tidigt. Inte minst gäller det personalkostnader, marknadsföring, hyra och andra fasta utgifter. När vi inte hittade några möjligheter att skjuta på Vårruset-turnén, som skulle ha arrangerats på 20 orter runt om i landet under april till juni, var våra uppverkade kostnader klart högre än intäkterna. För våra höstevenemang kan situationen vara ännu värre, även om de kan genomföras eftersom en mycket låg andel av deltagarna har hunnit anmäla sig och väldigt få anmäler sig just nu oavsett när evenemanget äger rum under året.

I de mest positiva scenarierna tappar Marathongruppen cirka hälften av sina intäkter under 2020, utan möjlighet att kompensera i närheten av detta på kostnadssidan. Om nedstängning och förbud skulle hålla i sig under hösten är situationen än mer dyster. Vi har byggt upp en buffert under åren men den kommer att vara helt eller till största delen förverkad efter i år. Om vi hade erbjudit att betala tillbaka anmälningsavgifterna för alla lopp som vi kommer tvingas ställa in eller flytta så skulle vi utan tvekan att gå under.

När vi väl har fått klarhet i hur länge förbudet gäller och om/hur mycket statligt stöd vi får, kommer vi i så stor utsträckning det är möjligt att kompensera alla som drabbats.
Daniel Almgren

”Varför kan ni inte flytta min anmälan till nästa år?”

– Tyvärr ser det likadant ut om vi flyttar fram anmälningar till 2021 som om vi skulle betala tillbaka anmälningsavgifterna för 2020. Intäkten för 2020 blir noll och verksamheten går under. I båda fallen så försvinner en av de största intäktskällorna för hundratals idrottsföreningar och därmed både tusentals träningstillfällen för barn och ungdomar liksom de motivationskällor till fysisk aktivitet som våra evenemang i sig själva utgör.

Vi försöker alltid att sätta er deltagare främst och när vi väl har fått klarhet i hur länge förbudet gäller och om/hur mycket statligt stöd vi får, kommer vi i så stor utsträckning det är möjligt att kompensera alla som drabbats av våra inställda och flyttade evenemang.

”Men Konsumentlagen säger att jag SKA få pengarna tillbaka för inställda evenemang?”

–  Konsumentverket yttrar sig tvärsäkert om att deltagare alltid har rätt till återbetalning med hänvisning till konsumentlagen. Denna är anpassad efter förhållandet konsument och kommersiell verksamhet, inte konsument och ideell verksamhet. En kommersiell verksamhet kan gå i konkurs. En ideell verksamhet (som vår) kan inte det. Om den hamnar på obestånd så är det de ideellt arbetande styrelseledamöterna som är personligt betalningsansvariga med risk för personlig konkurs som följd. Jag känner mig trygg i att våra anmälningsvillkor relativt force majeure (oförutsägbara händelser utanför arrangörens kontroll, reds. anm.) är tydliga och hjälper till att skydda verksamheten i en situation som denna. Konsumentverket gör fel när de så svepande talar om rätten till återbetalning. Vi och övriga ideellt organiserade motionsloppsarrangörer faller inte under de bestämmelser som de hänvisar till, i och med att vi inte är näringsidkare.

Vi och övriga ideellt organiserade motionsloppsarrangörer faller inte under de bestämmelser som Konsumentverket hänvisar till, i och med att vi inte är näringsidkare.
Daniel Almgren

– Alla arrangörer av de största motionsloppen sitter i samma svåra sits och alla är lika förtvivlade över regeringens, genom Konsumentverkets, ovilja att rätta till situationen. Personligen tycker jag att om staten å ena sidan förbjuder oss att genomföra vår verksamhet och å andra sidan menar att konsumenterna ska hållas skadeslösa oavsett vad, så borde staten gå in och kompensera konsumenterna. Många EU-länder har insett det ohållbara i den här situationen och lagstiftat om att force majeure relativt evenemang trumfar konsumentlagen i dessa extrema omständigheter (och dessa länder har inte ens den svenska modellen där idrotten äger idrottsevenemangen och överskottet tillfaller idrottsrörelsen). I Sverige har man inte kommit så långt.

Vi kommer aldrig att kunna profitera på den här situationen och vi hade aldrig velat göra det ens om vi kunnat. Inför 2021 kommer vi att göra allt vi kan för att kompensera de löpare som drabbats under 2020, men innan vi vet om vi kommer kunna genomföra några evenemang överhuvudtaget i år så vet vi inte heller om vi överlever eller vilket utrymme som finns för kompensation. Jag önskar att vi kunde lova saker redan nu, men det kan vi inte. Under tiden kan vi bara be om och hoppas på tålamod från alla som drabbats.

”Om Marathongruppen är en ideell organisation, varför har ni ett registrerat aktiebolag?”

– Marathongruppen är en ideell organisation. I likhet med alla andra större arrangörer av motionsevenemang så består vi av två olika legala enheter – ett AB där de kommersiella rättigheterna och associerade intäkter och kostnader ligger, samt den större enheten som är en allians av våra två ägarföreningar, där alla intäkter från evenemangen och kostnaderna för dem ligger. Det är så revisorerna och Skatteverket vill ha det.

”Staten har presenterat ett bidragspaket till idrotten – täcker inte det anmälningsavgifterna?

– Vi kan till viss del ta del av regeringens näringslivsåtgärder, men de flesta är inte anpassade till vår typ av verksamhet. Vi korttidspermitterar vår personal under en period just nu, men vi hade snarare behövt göra det i oktober till mars om vi hade vetat att vi inte skulle kunna köra några evenemang under våren. Läget är mycket svårare nu när vi har hela höstens evenemang att planera för och genomföra. Vi har dessutom ingen aning om hur mycket vi kommer få ta del av de 500 miljoner kronor som av regeringen är öronmärkta för idrotten, men jag ser en stor risk att det bara blir smulor kvar för oss när fotbollen och hockeyn har fått sitt och friidrotten ska fördela det de har blivit tilldelade.

Jag är 100 procent trygg i att vi alltid sätter våra deltagare främst
Daniel Almgren

Slutligen vill Daniel Almgren och Marathongruppen tacka för det stora stödet de har fått från anmälda löpare och samarbetspartners de senaste veckorna och be om fortsatt förståelse under den kommande tiden.

– Vi är beroende av våra deltagares uppskattning och välvilja. Det är därför otroligt tärande att befinna sig i en situation där vi inte kan göra annat än att skapa viss badwill. Vi försöker hålla den till minsta möjliga samtidigt som vi försöker säkra vår fortsatta överlevnad. Tiden för att kompensera er deltagare kommer, förhoppningsvis. Vi kan aldrig hindra er som tycker att vi agerar fel men jag är 100 procent trygg i att vi alltid sätter våra deltagare främst, avslutar Daniel Almgren.

Daniel Almgren är VD för Marathongruppen som årligen arrangerar drygt 40 motionsevenemang runt om i Sverige.

Text: Jenny Sunding och Lisa Beskow

Marathon.se ägs av Marathongruppen och både Jenny Sunding och Lisa Beskow som har skrivit texten är anställda på Marathongruppen.