"Rädda min idrott"-kampanjen vädjar till loppdeltagare att inte begära pengarna tillbaka

Coronapandemin har lett till att idrottsrörelsen står inför sin kanske största ekonomiska kris någonsin. Du som deltagare kan göra en enkel men viktig insats: Var en hjälte för svensk idrott och för folkhälsan – begär inte pengarna tillbaka just nu för ditt inställda eller uppskjutna evenemang.

Majoriteten av landets stora och små idrottsföreningar är beroende av intäkter från evenemang. Inställda motionslopp och andra idrottsevenemang kommer att drabba barn- och ungdomsidrotten hårt. Intäkterna skapar förutsättningar för att bedriva den dagliga verksamheten med allt från tränare och kanslipersonal till lokalhyror och utrustning.

Den svenska modellen där idrottsföreningar arrangerar motionsevenemang är världsunik. Det rör sig om tusentals idrottsföreningar som får in stora delar av sina årsintäkter genom att arrangera och vara funktionärer under såväl mindre lokala motionsevenemang som Sveriges största motionslopp.

Det här gör din startavgift

Föreningsägda Marathongruppen arrangerar bland annat ASICS Stockholm Marathon och Vårruset-turnén på 20 orter runt om i landet. Hundra procent av verksamhetens överskott går tillbaka till ägarföreningarna samt andra samarbetsarrangörer och funktionärsföreningar, och sammanlagt nära 30 miljoner av organsationens intäkter går årligen tillbaka till dessa ideella föreningar. Sett till hela året är det över hundra föreningar som hjälper verksamheten mot ersättning. De bemannar alla funktionärspositioner och hjälper till med allt från nummerlappsutdelningar, trafikavstängningar, vätskekontroller och städning.

Detsamma gäller exempelvis Göteborgsvarvet som arrangeras av Göteborgs Friidrottsförbund till förmån för friidrottsverksamheten i regionen. Cirka 4 000 funktionärer är engagerade via friidrottsföreningarna i distriktet, men även idrottsföreningar från många andra idrotter är delaktiga i genomförandet. Överskottet går direkt tillbaka till idrottsrörelsen för att investeras i bland annat föreningarnas ungdomsverksamhet. Göteborgsvarvet omsätter årligen omkring 60 miljoner kronor. Drygt hälften, det vill säga mer än 30 miljoner, är pengar från anmälningsavgifter.

Det rör sig om tusentals idrottsföreningar som får in stora delar av sina årsintäkter genom att arrangera och vara funktionärer under såväl mindre lokala motionsevenemang som Sveriges största motionslopp.

Det kommer att vara omöjligt för både stora och små arrangörer att just nu betala tillbaka alla startavgifter för inställda lopp utan att verksamheterna går under. Majoriteten av evenemangskostnaderna för de evenemang som nu riskerar att ställas in (inklusive kostnaden för anställd personal som arbetat sedan 2019 års upplaga) är redan tagna. Minskade intäkter i relation till redan tagna kostnader försätter verksamheterna i ett mycket svårt läge.

Men regeringens krispaket då?

Regeringen har godkänt ett krispaket på 500 miljoner kronor till idrottsrörelsen och det kommer att gå till föreningar som organiserar idrottsevenemang, så som större cuper, motionslopp eller matcher på elitnivå. Det är en jättebra start – men fortsätter detta kommer svensk idrott behöva ett större statligt stöd än det hittills godkända krispaketet för att barn- och ungdomsidrotten ska överleva. Att bli av med intäkter samtidigt som redan sålda startplatser ska betalas tillbaka tär hårt på arrangörerna, som fortfarande har kvar sina kostnader för leverantörsavtal och personal (som arbetat sedan 2019 års upplagor med att förbereda för årets lopp).

Stötta den svenska idrottsrörelsen – hjälp oss att sprida budskapet!

Var en hjälte för svensk idrott och för folkhälsan genom att inte begära pengarna tillbaka för ditt inställda eller uppskjutna evenemang. Om du vill hjälpa oss att sprida kampanjens budskap kan du ladda ner våra bilder här och dela i sociala medier tillsammans med hashtaggen #räddaminidrott.

Rädda min idrott är en kampanj framtagen av Marathon.se med syfte att informera om rådande kris inom idrottsrörelsen. Läs mer på raddaminidrott.se.