Besöksnäringen stor vinnare på maran

Med drygt 20000 löpare är ASICS Stockholm Marathon ett av stadens största årliga evenemang. Enligt analysföretaget Sweco så stannar de tillresta löparna flera dagar i Stockholm. Totalt beräknas att 2018 års lopp genererade närmare en kvarts miljard kronor i turistintäkter. Deltagarna ger samtidigt loppet högt betyg.

Till årets maraton var 20 000 löpare från 102 nationer anmälda. Swecos undersökning grundar sig på 2456 svenska och utländska deltagare som fått besvara och värdera evenemanget ASICS Stockholm Marathon men även Stockholm som besöksmål.
Undersökningen visar bland annat att nära två tredjedelar av löparna hade rest till Stockholm och att en av tio aldrig tidigare hade besökt staden. De svenska besökarna stannade i snitt 2,3 dagar och de utländska 3,3 dagar, i genomsnitt spenderade varje besökare ca 3 100 kr per person och dygn. Detta innebär en turistekonomisk omsättning på 234 miljoner kronor under evenemanget.
- ASICS Stockholm Maraton är ett Stockholms viktigaste årliga evenemang, som lockar återkommande löpare men också en stor andel nya besökare. Den här typen av evenemang är viktiga för besöksnäringen i staden. Att loppet dessutom upplevs som en folkfest uppskattad av många stockholmare är otroligt viktigt för vi ska kunna fortsätta lyfta Stockholm som en långsiktigt hållbar evenemangsstad, kommenterar Caroline Strand, tf VD Visit Stockholm.


Deltagarnas bedömning av evenemanget

Flera frågor rörde evenemanget och arrangemangen liksom omgivningen runt det. I alla dessa frågor visar svaren att deltagarna är mycket nöjda med evenemanget och sitt deltagande. Alla aspekter i diagrammet ovan får goda omdömen. Medelvärdet ligger mellan ganska bra och mycket bra.

Både evenemanget och Stockholm som värdstad får ett mycket gott betyg av deltagarna i undersökningen. Tre av fyra skulle rekommendera en vän att besöka staden och majoriteten är mycket nöjda med utbudet när det gäller restauranger, nöjen och shopping. Öppenhet och tillgänglighet får också mycket höga betyg.

- Vi märker att intresset att uppleva staden i samband med besöket blir större och större för varje år, också från inresta från övriga Sverige. Kombinationen av ett stort internationellt maratonlopp i centrala delar av en storstad, och Stockholm i juni som resmål är svårslaget och något som engagerar långt fler än löparna, säger Daniel Almgren som är VD hos arrangören Marathongruppen.

Sweco har även gjort en undersökning bland boende i Stockholm. När stockholmarna med egna ord formulerar vad som var bäst och sämst med Stockholm Marathon framhävs ofta på den positiva sidan ord som folkfest, stämning och att detta är ett roligt evenemang. Andra fokuserar på hälsoaspekten, att det är bra som marknadsföring samt att man uppskattar när det händer något i staden.
På den negativa sidan nämns främst trafikproblem, avspärrningar, trängsel och nedskräpning.

Om uträkningen av den turismekonomiska omsättningen

Den turistekonomiska omsättningen utgörs av den konsumtion turister genererar i samband med vistelsen i Stockholms län. Omsättningen hänger samman med antalet besökare, andel tillresta besökare, deras konsumtion per person och dygn samt vistelsetid i länet.
I den generella omsättningen ingår samtliga tillresta besökares konsumtion medan den specifika omsättningen endast omfattar de besökare som angivit evenemanget som det huvudsakliga skälet till vistelsen i Stockholm. Omsättningen inkluderar endast besökarnas konsumtioni Stockholms län. Kostnader för resor till destinationen, exempelvis flyg och tåg, ingår således inte. Inte heller deltagaravgiften.

Läs hela undersökningarna (pdf-filer)