Forum kan göra långloppen bättre

Hur gör man för att ordna ett lopp och locka deltagare? Hur gör de andra arrangörerna och hur får man ihop det ekonomiskt?
Det är några av frågorna som kan få svar när Svenska friidrottsförbundet i december ordnar sitt Långloppsforum.

– Både små och stora arrangörer har efterfrågat ett nätverksforum för att kunna diskutera och dela erfarenheter, säger Jenny Sundqvist som arbetar med  långlopp och motionslöpning på friidrottsförbundet.
Tanken är också att få lite mer konkreta tips och verktyg när man ordnar ett lopp. Försäkringar, anmälnings- och resultatsystem, mätning av bana men även tävlingsregler är saker för en arrangör att fundera över.

Representanter från föreningar som är anslutna till friidrottsförbundet är välkomna till forumet som hålls på Bosön helgen 1–2 december.  De flesta av de mer än 500 små och stora evenemang som ordnas i Sverige årligen har en friidrottsklubb i grunden.

Men även om långloppsfamiljen är stor så kan den bli större.
– Bland föreläsarna har vi till exempel bjudit in John Lasalle från Löparakademin, berättar Jenny Sundqvist. I utvärderingen efter det förra forumet 2016 så var integrationsfrågor något som man ville att vi skulle ta upp.
Löparakademins integrationsarbete är ett gott exempel att berätta om. Föreningen har löpning som ett redskap för att nå sociala förbättringar. Genom samarbeten med företag, boende, skolor och andra föreningar har man lyckats i nya områden och Löparakademin finns nu förutom i Stockholm och Malmö även i Göteborg, Uppsala och Västerås.

Även stora etablerade arrangörer som Lidingöloppet och Marathongruppen kommer att finnas med och berätta om sin verksamhet. 
– Där finns mycket kunskap om marknadsföring av lopp och hur man når ut i sociala medier. Något som också efterfrågats av föreningarna, säger Jenny Sundqvist.
En annan infallsvinkel är samarbete mellan arrrangörer och sponsorer. Friidrottsförbundets samarbetspartner Atea kommer och delar med sig av tips och upplägg, ur ett företags perspektiv, på hur man som förening kan närma sig och samarbeta med företag. Både vad gäller att erbjuda tjänster och att få till sponsorskap.

En annan sak att diskutera på forumet är de nya typerna av löparevenemang:
– Hur kan vi omfamna nya lopp och löparformer? säger Jenny Sundqvist. Alla kan inte gå via oss, men vi måste ju också hänga med i utvecklingen och se vad det är som lockar löpare.