Idrottsförbund i öppet brev till ministrar – vill visa på den negativa särbehandlingen

Pandemins påverkan på samhället är vi alla insatta i, men i den rad av restriktioner och förordningar som har tagits fram under året har vissa verksamheter drabbats hårdare än andra. Idag har ordföranden för sex specialidrottsförbund samt Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson, publicerat ett öppet brev riktat till kultur- och idrottsminister Amanda Lind, inrikesminister Mikael Damberg och socialminister Lena Hallengren. Syftet är att lyfta den brist på logik som finns i beslut och lagstiftning och som negativt särbehandlar motionsidrotten. Budskapet är tydligt – smittan sprids inte i skogen, på havet eller på vägen.

Avsändare av det öppna brevet är, förutom Riksidrottsförbundet, Friidrottsförbundet, Cykelförbundet, Seglarförbundet, Orienteringsförbundet, Kanotförbundet, Triathlonförbundet. Gemensamt för dessa för dessa specialidrottsförbundet är att en uteslutande eller stor del av deras verksamhet bedrivs i skogar, på vägar eller på vatten.

Sedan mitten av mars 2020 har dessa förbund och deras medlemsföreningar fått ställa in mängder av tävlingar och evenemang, och fått se sin verksamhet minska dramatiskt. Företrädarna skriver bland annat:

”(…) det vi inte förstår är hur de kanske mest smittsäkra och hälsofrämjande verksamheterna ändå förbjuds av regeringen.

Gemensamt för våra idrotter är att tävlingsområdet är beläget utomhus och sträcker sig över mycket stora ytor. Att leta efter kontroller i en skog, segla jolle ikapp eller cykla längs en landsväg kan inte leda till smittspridning. Men det är precis det som ni signalerar när regeringen förbjuder våra tävlingar för att vi är på en plats som vi inte kan sätta upp staket runt eller bygga väggar och tak kring. Här haltar logiken.”

Stora konsekvenser för folkhälsan

Gruppen argumenterar vidare:

”Konsekvenserna av nuvarande situation är att tävlingar där några tiotals orienterare med individuell start över en hel dag i en stor skog anses vara för farliga ur ett smittspridningsperspektiv för att tillåtas. Samtidigt visar forskning och kunskap som tagits fram under året i Sverige och internationellt att få smittas utomhus. Dessutom är våra idrottsföreningar vana och ansvarfulla arrangörer som i många år har finslipat sina organisationer för att hantera flöden av människor i syfte att just undvika trängsel och köer.

Erfarenheter från 2020 har visat att vi har kunnat genomföra tränings- och tävlingsverksamhet under smittsäkra former, fastän i begränsad utsträckning.

Avsaknaden av logik i nuvarande reglering leder till att tilltron till de begränsningar som regeringen beslutar om får sig en törn. Det leder också till att allt fler slutar med sina idrotter då de inte får möjlighet att tävla, vilket är en viktig motivation och drivkraft för många.”

De vänder sig även mot det förslag till ny reglering som sätter deltagandetak på 150 personer i motionsevenemang, och vädjar till att få ta eget ansvar för att skapa smittsäkra evenemang. För i slutändan handlar restriktionerna om så mycket mer än inställda evenemang. De handlar om långsiktig folkhälsa.

”Det är dags att regeringen tar sitt förnuft till fånga och tillåter oss att få bidra till ett starkare, friskare och gladare Sverige, med barn, ungdomar och vuxna som mår bättre fysiskt och psykiskt.”

Brevet i sin helhet kan läsas på RF:s hemsida.