Tjejmilen har Plan för flickors rättigheter

Här ovan är portalen som alla löparna i Tjejmilen passerar efter sex kilometer. En chans för alla att räcka upp handen för flickors rättigheter.
– Att se tiotusentals tjejer som tar ställning på det viset är mäktigt‚ säger Anna Hägg-Sjöquist, generalsekreterare på Plan.

Det är tredje året som Plan, en av världens största och äldsta internationella barnrättsorganisationer, finnns med i Tjejmilen.
– Tjejmilen är inte bara ett lopp utan en folkfest med engagerade deltagare. Genom samarbetet med Tjejmilen får Plan en fantastisk möjlighet att sprida kunskap och engagemang om vårt arbete med utsatta flickor till de som deltar i loppen och deras familjer, säger Anna Hägg-Sjöquist.

I år fokuserar Plans kampanj på att stoppa barnäktenskap. Var tredje flicka i utvecklingsländer riskerar att giftas bort innan hon blir vuxen. Många av flickorna får barn när de själva fortfarande är barn, och faktum är att mödradödlighet är den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 15 och 19 år i dessa länder.

På Plans kampanjsajt finns möjlighet att skriva under #förhenne. Och precis som vanligt kommer alla tjejer som springer att efter cirka sex kilometer springa genom Planportalen och där räcka upp handen för flickors rättigheter.

En av de som springer loppet för Plan är TV-kocken, kokboksförfattaren och småbarnsmamman Leila Lindholm.

– För mig är det en självklarhet att springa Tjejmilen för flickors rättigheter. Det krävs så lite för att göra så mycket – speciellt eftersom vi är så väldigt många tjejer som ska springa Tjejmilen, säger Leila.

– Vi är glada över att för tredje året i rad ha Plan som samarbetspartner. Och att vi på det sättet är med och stödjer arbetet för flickors rättigheter. Vi hoppas att så många som möjligt av löparna på Tjejmilen vill ta ställning för flickor runt om i världen, säger Christer Clefberg, tävlingsledare för Tjejmilen.

Mer om Tjejmilen 2014