Träna lagom mycket och håll dig frisk

Lagom löpträning minskar risken för att bli förkyld säger forskare, men med ökad belastning på kroppen ökar risken för infektioner. De som tränar mycket och många långa hårda pass blottar sitt immunförsvar och löper dubbelt så stor risk att drabbas av förkylningar. Hur ska då de som satsar lite hårdare göra för att i förkylningstider hålla sig friska? Hjälper C-vitamin eller vad är knepet?

Den som tränar regelbundet, men med måtta, stärker alltså sitt immunförsvar.

Forskning visar att fysisk aktivitet är viktigt för att upprätthålla ett bra immunförsvar. Motionsträning ökar antalet vita blodkroppar på sikt och ger då kroppen ett bättre immunförsvar. Kroppens immunförsvar skyddar mot sjukdomar men tar också hand om skadade celler och reparerar skadad vävnad.

Den som tränar regelbundet, men med måtta, stärker alltså sitt immunförsvar. För dem som tränar mer är det dock annorlunda. Elitidrottare, men även motionärer som springer maraton, löper större risk att drabbas av förkylningar och övre luftvägsinfektoner. Den ökade infektionskänsligheten efter tränng beskrivs av forskarna som ”det öppna fönstret”. Enligt teorin så är immunförsvaret försvagat tre till 72 timmar efter hård fysisk ansträngning.

Exempel på detta finns en studie gjort på 2300 maratonlöpare i Los Angeles Maraton 1987. 13 procent av dessa rapporterade övre lutvägsinfektioner en vecka efter målgången. Detta kan jämföras med en kontrollgrupp bestående av liknande löpare där 2,2 % rapporterade besvär.

Hur mycket ska man träna för att förbättra sitt immunförsvar?r
Enligt den amerikanska forskaren David Nieman, expert inom epidemiolog och fysiologi, är en halvtimmes motion optimalt för att stärka immunförsvaret. Med måttlig motion menar Nieman löpning på 70 procent - ungefär jogg eller löpning i pratfart.
Den som följer doktor Niemans råd halverar risken att åka på en förkylning.

Knep för den som tränar mycket
Den som tränar mycket och hårt "öppnar fönstret" och exponerar sig för infektioner. Rådet för att skydda sig är att vara noggrann sånt som kan stärka immunförsvaret (sömn och mat),. Man kan även minska risken att bli smittad genom undvika stora folksamlingar och att vara noga med att tvätta händerna och så vidare.

C-vitamin kan hjälpa
Det finns teorier om att intag av stora mängder C-vitamin skulle minska det "öppna fönstret" som ev uppstår efter långvarig hård träning. En placebokontrollerad studie av sydafrikanska maratonlöpare visade att c-vitamintillskott (600 mg/dag under 3 veckor) gav mindre antal luftvägsinfektioner. Detta försök har dock inte kunnat upprepas av andra forskargrupper, vilket talar emot C-vitaminteorin.

Glutamin är tveksamt
Glutamin är en aminosyra som har varit populär att studera i samband med ”open window”-teorin. Forskning har inte kunnat visa en fördel med extra intag av glutamin hos friska personer, vilket en del kosttillskottstillverkare påstår. Kroppen tillverkar glutamin själv och därför behövs ingen tillförsel genom kosten. Endast vid extrem stress överstiger förbrukningen kroppens förmågan att syntetisera glutamin, t ex vid allvarlig sjukdom (hård träning räknas inte som extrem stress).

Kolhydrater - bra före, under och efter
Det finns inga forskningsresultat som direkt visar att sportdryck eller andra kolhydrarer minskar risken för att bli förkyld. Däremot finns det undersökningar som studerat resultaten av kolhydrat-tillförförsel. Studierna visar att intag av kolhydrater före, under och efter fysisk aktivitet kan vara bra eftersom låga blodglukoshalter är sammankopplat med att hypothalamus/hypofys-systemet förändrar frisättningen av olika stresshormoner (ACTH, kortisol, GH, insulin, adrenalin) som påverkar immunförsvaret negativt. Därför ska det enligt teorin vara bra att få sig kolhydrater för dem som tränar hårt.

Källa: Aktivt liv, vetenskap och praktik, Sisu idrottsböcker (Björn Ekblom och Johnny Nilsson).