Beräkna din maxpuls

Maxpulsen är det maximala antal slag som ditt hjärta kan slå under en minut. Maxpulsen är ärftlig och sjunker i takt med att du blir äldre, i genomsnitt ett slag per år.
Maxpulsen säger inte något om din fysiska kapacitet, men du behöver den som referens när du ska räkna ut vilken arbetspuls du bör ha för att nå en viss träningseffekt, till exempel ökat syreupptag i musklerna.

Det finns flera olika sätt som du kan få fram din maxpuls på.
Det mest exakta mätvärdet får du om du gör ett maxpulstest. Sådana tester är extremt ansträngande och går i stort sett ut på att du gradvis ökar din arbetsintensitet för att slutligen nå din absoluta maxkapacitet.

Den höga belastningen gör att maxpulstester inte är lämpliga för nybörjare eller för personer som av olika medicinska skäl inte mår bra av alltför hög belastning. Då kan maxpulsen i stället beräknas via någon av de generella matematiska formler som finns att tillgå. Dessa formler är framtagna för löpning och längdskidåkning och är ett genomsnitt aven större befolkningsmängd.
Därför kan felmarginalen i enstaka fall vara ganska stor, men för de allra flesta är uträkningen tillräckligt bra för att kunna användas praktiskt.

Alternativ A
220 minus ålder (män)
226 minus ålder (kvinnor)
Exempel: 30-åring
220 - 30 = 190 (man)
226 - 30 = 196 (kvinna)
50-åring
220 - 50 =170 (man)
226 - 50 =176 (kvinna)

Alternativ B
210 - (0,5 x ålder)
Exempel: 30-åring
210 -15 = 195
50-åring
210 - 25 = 185

Alternativ C
208 - (0,7 x ålder)
Exempel: 30-åring
208 - 21 =187
50-åring
208 - 35 = 173

Som du ser resulterar alternativ C i en något lägre maxpuls än de båda övriga. Det är därför ett lämpligt alternativ om du av någon anledning misstänker att du har en relativt låg maxpuls, till exempel om du vet att dina föräldrar har låg maxpuls.

Mer om Pulsbaserad träning