Ett sätt att mäta arbetsintensitet

Pulsen, som alltså speglar antalet slag som ditt hjärta slår under en minut, är det klart bästa verktyget för dig att mäta din arbetsintensitet, eftersom pulsen stiger linjärt med ökad arbetsintensitet. Det finns flera fördelar med pulsbaserad träning. Här följer
några av dem.

1. Bättre träningseffekt
Om du sticker ut och springer på känsla blir det lätt så att all träning går i mer eller mindre samma tempo. Med pulsbaserad träning kan du lättare uppnå den löphastighet som ger den bästa effekten för de ·mål du har - det kan vara att öka hjärtats slagkraft, stimulera fettförbränningen, höja syreupptaget eller utöka förmågan att tåla och eliminera mjölksyra.

Du som är nybörjare brukar få hyfsade resultat oavsett hur du lägger upp träningen, men med pulsbaserad träning kan du få ännu bättre effekt.
För dig som är mer vältränad är det mycket svårare att få ytterligare träningseffekter. När kravet på mer specificerad träning ökar blir pulsmätaren därför ett ovärderligt verktyg.

2. Utveckling och kontroll
För att anpassa träningen efter just dina behov behöver du ett mer eller mindre detaljerat träningsprogram. Då underlättar det att du har koll på dina pulsvärden vid olika intensitetsnivåer.
Kom dock ihåg att ett träningsprogram är upplagt utifrån generella teoretiska modeller och därför ständigt måste utvärderas och korrigeras. Även i denna process kan pulsmätning vara värdefullt för att du ska kunna se hur just du reagerar på ett specifikt träningsupplägg samt hur bra din återhämtning är.

3. Säkerhet
Om du är väldigt motiverad och disciplinerad kan det finnas risk för att du drabbas av överbelastning. Det kan vara träningen som är alltför omfattande eller återhämtningen som är alltför dålig. Om du regelbundet mäter din vilopuls och arbetspuls kan du få tidiga indikationer på eventuella negativa effekter så att du i tid kan korrigera träningsupplägget.

Mer om Pulsbaserad träning