Marathon.se på Broloppsbanan

Det är en annorlunda bana som väntar deltagarna i världens största halvmara. Marathon.se testade på fredagen Broloppets 21.1 kilometer långa bana från starten vid Kastrups stadspark i Köpenhamn till målet i Ribersborg i Malmö.
Inledningen av loppet är olikt allt annat som de drygt 90 000 annars är vana vid.

Direkt efter starten går banan i en fyra kilometer lång tunnel. Det går utför i början. Sedan är det helt flackt innan banan efter fyra kilometer stiger 25 meter i slutet av tunneln.
Tunneln är drygt åtta meter bred och fem meter hög. Det går spikrakt framåt hela tiden. Det blir monoton löpning och det är en klar fördel att denna del av banan kommer i början av loppet och inte i slutet.
I tunneln är det knappt tio grader varmt eftersom fläktarna i tunneln dessutom är påkopplade för att garantera ordentlig tillförsel av syre kommer det att bli kyligt. De funktionärer som här är placerade var 84:e meter byts ut efter en och en halv timme för att inte behöva frysa för mycket.
Efter fyra kilometer kommer banan upp på den konstgjorda ön Pepparholmen som är helt steril. Ön består enbart av sten och grus. Det finns inte ett enda grässtrå. Banan är flack under den fyra kilometer långa passagen av Pepparholmen.
Så väntar bron som går i en lång mjuk vänstersväng. I fem kilometer går dt långsamt uppåt. Stigningen är 70 meter vilket är dubbelt så mycket som stigningen på Västerbron i Stockholm Marathon är.
Blåser det under måndagen kan det bli kallt på bron där det inte finns något som helst vindskydd. De funktionärer som fanns på bron under fredagens brocykling var nerkylda efter fem- sex timmar på bron.
- Skönt att det bara är Brolopp en gång i livet, tyckte en av funktionärerna.
När brokrönet är passerat efter 13 kilometer väntar en skön utförslöpa under de återstående tre kilometerna av bron. Det går sedan utför också när banan svänger norrut på den svenska sidan.
Först när löparna når brofästet i Sverige efter 16 kilometer kan de hoppas på att se några åskådare längs banan. Under de inledande 16 kilometerna är löparna helt ensamma med undantag för de funktionärer som finns utplacerade cirka var hundrade meter.
De avslutande fem kilometerna på den svenska sidan går igenom eleganta villaområden. Tre kilometer före målet finns banans enda vätskekontroll. I övrigt får deltagarna lita på den dryck de bär med sig i vätskebältet som alla får vid nummerlappsutdelningen. Målet ligger i ett tämligen trist industriområde sedan fortsätter deltagarna drygt 500 meter framåt innan de når de stora sköna gräsmattorna vid Ribersborg. Här får alla en servicepåse som innehåller medalj och en handduk. Längre fram kan de hämta upp sin ryggsäck med överdragskläder. De svenska deltagarna lämnar sina överdragskläder vid målet innan de tar bussen till starten. Danskarna lämnar ryggsäcken med överdragskläder vid starten och får den sedan transporterad till målet. Räkna med att det kan bli köer när 10 000-tals löpare ska hämta sina ryggsäckar.