Alla resultat från GöteborgsVarvet

Sol och 15 grader är perfekta förutsättningar för GöteborgsVarvet som avgörs idag.
Klockan 13.00 gick första starten och alla löparna kan följas på resultatsidan för loppet.
http://goteborgsvarvet.r.mikatiming.de/2015/

Mer om GöteborgsVarvet2015