Nyfiken på maratonlöparna

Det finns många myter kring maratonlöpning. En av dem är att löpare efter loppet drabbas av förkylningar och skador.
- Jag är inte så säker på att det verkligen är så, säger fysiologiprofessorn Björn Ekblom.
Med hjälp av maratonlöparna i Stockholm ska nu myten kanske avlivas.

Före och efter Stockholm marathon görs en stor enkätundersökning. På nummerlappsutdelningen under fredagen och lördagen samlar forskningsteamet in fakta. Frågorna är ganska omfattande och handlar mycket om motions- och kostvanor och allmänt hälsotillstånd.
- Vi försöker få ett material på 4000- 5000 löpare och det är inte många löpare som säger nej till att medverka,. Det är väldigt roligt att maratonlöparna är så villiga till att ställa upp på det här, säger Björn Ekblom.
Men så är också Björn Ekblom ett känt namn i löparkretsar. I sin forskning har han varit pionjär när det gäller kolhydratladdning och bloddoping. Men också en föregångare i maratonlöpning. Professorn sprang det första Stockholm marathon 1979 och har varit med ytterligare 19 gånger!
- Vi vet redan att maratonlöpare är väldigt friskt folk. Nu ska vi studera om det öppna "fönstrets teori" verkligen stämmer. Enligt den teorin är man mer utsatt för sjukdomar och skador efter ett maraton och ska därför orsaka samhället kostnader.
Med sig från nummerlappsutdelningen får därför löparna ytterligare en enkät som ska besvaras efter tre veckor. Först efter det att forskningsteamet har fått in dem kan man börja sammanställa och tolka materialet.
Syftet med studien är att beskriva marathonlöpares livsstil, träningsmängd och sjukdomshistoria. Studien kommer att kunna ge var på vilka förberedelser som är bäst för att undvika skador och hur man ska träna för att få så bra resultat som möjligt. Studien kommer också att kunna ge framtida marathonlöpare träningsråd för nästa års lopp.
- Vi hoppas att så många som möjligt kommer att delta i projektet. Vi är även intresserade av att jämföra resultatet från enkäten med placeringen på loppet varför vi också kommer att fråga efter startnummer, säger Björn Ekblom. Men självklart är det frivilligt att lämna sådana uppgifter.

Mer om Stockholm Marathon 2000