Lågintensiv träning

Syftet med den lågintensiva träningen är förbättrad allmänhälsa, snabbare återhämtning och återgång till normal status efter hård träning eller tävling. Hjärtat arbetar på 50-70 av maxpuls.
Långpass bör genomföras i det övre området för den lågintensiva träningen.

Mycket av vardagsmotionen genomförs med bara 60-60 % av masxpuls. De hälsomässiga effekterna av den här intensiteten är stora, du får lägre blodtryck, minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och benskörhet.
En bra nivå för nybörjare - den här intensiteten upplevs behaglig och man kan hålla på en längre tid. Du tappar inte lusten inför nästa träningspass.
För den lite mer vane motionären och elitmotionärer är det här nivån för återhämtningsträning dagen efter ett hårt träningspass eller tävling.

60-70 % är bra intensitet för långpass men är också för den vanliga vardagslunken!
Procentuellt sett på en årsbasis rekommenderar de flesta tränare att man om tävlingstiden ligger över 30 minuter bör genomföra minst 70 % av sin träningstid i detta intervall.
När man pratar om långpass så är träningstiden på den här intensiteten kan vara lång; 1-6 timmar.
Här förbränner kroppen procentuellt sett mycket fett samtidigt som de perifera faktorerna tränas och förbättras