Pollenallergi kan leda till astma

Det finns anledning för löpare som har pollenallergi att vara försiktiga och inte utsätta sig för höga halter av pollen. En joggingrunda utomhus med höga pollenhalter är en vanlig orsak till de första symtomen på astma. Personer som utvecklat astma bör naturligtvis vara extra aktsamma och sköta sin astmabehandling under pollensäsongen då luftrören ofta blir irriterade.

– Totalt har var femte svensk diagnostiserad pollenallergi och många som har pollenallergi vet inte om att de även har astma, säger Bengt-Olov Tengmark, specialist i medicin och idrottsläkare.
Astma riskerar att utvecklas när pollenallergin leder till att inflammationen i de övre luftvägarna, näsa och hals, sprider sig till de nedre luftvägarna, luftrören och lungorna. 

Enligt en TEMO-undersökningen har 33 procent av personer med astma och pollenallergi fått sina första astmasymtom under just pollensäsongen. Ju kraftigare pollenallergin och reaktionerna i de övre luftvägarna är desto större är risken att man utvecklar astma. Det är därför viktigt att vara observant på symtom i de nedre luftvägarna – andfåddhet, pip i luftrören, hosta och liknande och vidta åtgärder för att dämpa inflammationen i tid.

För att förhindra att pollenallergin utvecklas till astma är det viktigt att hålla pollenallergin under kontroll med allergimedicin och börja använda medicinen i tid. Många tar preparat som går via magen, men varför inte behandla besvären där de finns – det vill säga i näsan.
Nasala steroider anses vara den grupp läkemedel som är mest effektiv mot allergisk nästäppa. Sådana nässprayer är också den behandlingsform som Läkemedelsverket rekommenderar vid besvär som sitter i under flera dagar. De behandlar inte bara de direkta symtomen utan också inflammationen som är orsaken till de allergiska besvären.
– Har man pollenallergi med nästäppa så är det viktigt att behandla näsan med kortisonspray. Behandlingen lindrar inte bara täppan utan dämpar inflammationen, både i nässlemhinnan och i hela luftvägen. Antihistamin har sämre effekt på nästäppan och ingen anti-inflammatorisk effekt, säger Pär Stjärne, klinikchef, ÖNHC kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.