Det här gör järnet i kroppen

Järnet fyller viktiga uppgifter i kroppen och den mest kända är som syrebindande atom i hemoglobinet i de röda blodkropparna. Järn utgör också en viktig del av cellernas energiproducerande system, bland annat i mitokondrierna. Järn finns i många enzymsystem och har viktiga funktioner i synapser och hjärna.

Men det finns ändå relativt litet järn i människokroppen. Totala innehållet av järn är inte mer än 3,5 gram hos män och 2,5 gram hos kvinnor.
Järnbrist utvecklas då järnbehovet överstiger tillgången på järn. Via maten bör man enligt rekommendationerna få i sig 15-25 mg för att hålla nivån.
Andra och vanligare orsaker till järnbrist är ökade järnförluster på grund av järnförluster på grund av blödning från magtarmkanalen och allra vanligast menstruationer hos kvinnor.
Vid vissa tillfällen är järnbehovet ökat som vid graviditet och tillväxt i puberteten. Ibland föreligger ett minskat järnupptag och de varligaste orsakerna till detta är glutenintolerans men även veganer/vegetarianer kan drabbas

Järnbrist kan om ingenting görs för att förändra balansen mellan intag och förluster av järn utverklas till blodbrist (anemi). Då depåjärnet är slut på verkas bildningen av hemglobin som ingår i de röda blodkropparna. Detta leder till ett lägre blodvärde.
Det är egentligen först då järnbristen (eventuellt) utvecklas till blodbrist med ett lägre blodvärde som symptom uppkommer. Symptomen kan till en början vara diffusa och det kan vara svårt att förstå att det järnbrist som är orsaken.
Vanliga symptom är trötthet, yrsel, hjärtklappning, huvudvärk, svimning, andfåddhet och kärlkramp.

Den som misstänker järn- eller blodbrist kan rådgöra med sin läkare En undersökning samt blodprov är ett ganska enkelt sätt att hitta järn- eller blodbrist. Det som fört analyseras är blodvärdet som alltså är sänkt vid blodbrist. Gränsen för blodbrist varierar mellan olika individer. WHO har angett en allmän gräns för blodbrist hos kvinnor till att var minst 120 i HB (g/l) medan gränsen för män är 130 Hb (g/l).

Då järnbrist oftast förekommer utan samtidig blodbrist utförs flera andra analyser för att avgöra om endast järnbrist föreligger och i så fall i vilken grad. Som rutin mäts serumjärn och serumbildande protein, Kvoten av dessa kallas för järnmättnad. Man mäter även ferritin som är ett mått på kroppens järndepåer och detta prov anses vara en bra metod.

För löpare och alla andra konditionsidrottare sänker järn- och blodbrist prestationsförmågan. Studier har visat blodvärdet (Hb) är direkt och linjärt relaterat till syreupptagningsförmåga.
Vid järnbehandling av personer med järnbrist och blodbrist fås en stegring av blodvärdet vilket i sin tur ger en förbättrad prestationsförmåga, eller egentligen, återställd prestationsförmåga.
Tro nu inte den som har ett normalt järnvärde kan höja sin prestationsförmåga genom att äta extra mycket järn. För hög omotiverad tillförsel kan till och med vara farlig och ge upphov till leverskador och till och med ökad cancerrisk.

Källa Göran Landahl och Mats Börjesson: Järnbrist och idrott, svensk idrottsforskning nr 1 2008