Lär dig undvika förkylningar

Går det att undvika förkylningar? Hur förhåller det sig egentligen med påståendet att träning minskar risken för förkylning? Är det kanske tvärtom, att risken för att bli förkyld ökar om jag tränar mycket?

Inget är väl tråkigare än att känna de begynnande symptomen på förkylning dagarna före en viktig tävling? Den första reaktionen blir ofta ”det är nog inbillning”.
Några timmar senare, när bortförklaringarna inte längre håller blir det panikresa till apotek eller närbutik för att inhandla lindrande medikamenter.
Var och en vet bäst vilken huskur som ger snabbast lindring för den täppta näsan. Vitlök, frukt i mängder, gurgling med saltvatten är bara några av otaliga goda råd som vänner frikostigt delar med sig av. Men tyvärr är nog loppet redan kört, för det är bara i sällsynta fall som du kan skynda på ett tillfrisknande.
Vila och avhållsamhet från träning är förmodligen det bästa botemedlet. Fast bäst vore det så klart om du inte blivit sjuk alls.

En man som under lång tid undersökt ämnet förkylning och träning är professor David Nieman som är verksam vid avdelningen för hälsa och träning vid Appalachian State University, North Carolina. Forskningen som Nieman bedriver är intressant för alla som tränar, såväl motionärer som elitlöpare. Artikeln som det refereras till i den följande texten heter i svensk översättning ”Risk för övre luftvägsinfektion (ÖLI) hos idrottsmän: Ett epidemiologisk och immunologisk perspektiv.” Läs artikeln här

Niemans forskning visar att träning på motionsnivå minskar risken för förkylning medan elitträning medför en förhöjd risk för förkylningssymptom.
Motionärer som deltar i särskilt långa tävlingar som maratonlopp eller ultralopp utsätter sig emellertid för en klart ökad risk att bli sjuk såväl perioden före loppet som veckan närmast efter loppet.
Att sjukdom inträffar före loppet hänger samman med att motionärer i regel tränar hårdare än vanligt då. Genom att känna till dessa samband och vara medveten om riskerna ökar chansen att undvika sjukdomen. Till exempel genom att inte planera in hektiska perioder på jobbet närmast efter ett maratonlopp. Vanlig vardagsstress i kombination med en redan sliten kropp kan vara faktorn som orsakar sjukdomen. Stress i sig själv har nämligen också visat sig öka risken för förkylning.

Vårt immunsystem kan ses som en enastående och fantastisk sammansättning av vävnader, celler och molekyler vilka tillsammans arbetar för att kroppen ska motstå angrepp från sjukdomsalstrande mikroorganismer som till exempel virus eller bakterier. Komponenterna i vårt immunförsvar kan förstärkas eller försvagas genom vårt agerande. Som nämnts ovan har det visat sig att träning kan vara ett bra sätt att förstärka immunförsvaret. Niemans resultat bygger främst på undersökningar gjorda på löpare, motionärer och elitlöpare, före och efter tävlingar. Han tittar dels på förkylningsfrekvens, dels på immunsystemets funktion hos studieobjekten genom att mäta halter av till exempel lymfocyter (vita blodkroppar) och antikroppar i blodet.

Mer om När det är förkylt