22 361 anmälda till Tjejmilen

Tjejmilen håller positionen som Sveriges största idrottsevenemang för kvinnor. Den 24:e upplagan av Tjejmilen avgörs på Gärdet och Djurgården i Stockholm på söndagen. Det har kommit in 22 361 anmälningar vilket är en ökning med c:a 500 jämfört med i fjol.

Tjejmilen håller positionen som Sveriges största idrottsevenemang för kvinnor. Den 24:e upplagan av Tjejmilen avgörs på Gärdet och Djurgården i Stockholm på söndagen. Det har kommit in 22 361 anmälningar vilket är en ökning med c:a 500 jämfört med i fjol.

Deltagarna representerar i år 21 nationer; Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island, Tyskland, Storbritannien, Holland, Schweiz, USA, Italien, Kanada, Irland, Estland, Australien, Polen, Spanien, Luxemburg, Belgien, Österrike och Frankrike.
Vid sidan av Sverige är Finland största nation med 270 deltagare.

Idén till Tjejmilen kommer från Danmark där Köpenhamnsklubben Sparta i början av 80-talet startade Kvindeløbet. I augusti 1984 var det premiär för Tjejmilen.
Tanken med Tjejmilen var att skapa ett trivsamt lopp som kunde samla de tusentals kvinnliga joggare som drog sig för att ställa upp i de traditionella mixade långlopp där de manliga deltagarna alltid dominerar.
Själva tävlingsmomentet tonades ned i Tjejmilen. Det viktiga är att ställa upp och att genomföra loppet i sin egen fart. Parollen har hela tiden varit: ”En mil utan jäkt och stress. Bara för tjejer”.

Tjejmilen blev snabbt både populär och uppmärksammad. Tack vare det intresse som loppet skapade har det vuxit fram en rad nya löpartävlingar för kvinnor.
I år arrangeras det cirka 50 kvinnolopp runtom i Sverige. Vår Ruset, som genomfördes i 17 städer under våren och försommaren, samlade hela 143 000 deltagare.

Här är fakta om deltagarna i Tjejmilen, hämtade från en enkätundersökning bland dem som ställde upp i fjolårets lopp:
• Ålder: 7 % av deltagarna är 15-25 år gamla. 17 % är 26-35 år gamla. 35 % är 36-45 år gamla. 25 % är 46-55 år gamla och 16 % är 56 år eller äldre.
• Utbildning: 60 % har universitets- eller högskoleutbildning. 34 % har gymnasieutbildning. 4 % har grundskoleutbildning och 2 % folkhögskoleutbildning.
• Tjänst: 1 % har hög chefsnivå. 6 % arbetar på mellanchefnivå. 19 % är gruppledare eller projektledare. 23 % arbetar med kontorsadministration. 36 % arbetar inom serviceyrken. 9 % är studerande. 6 % är pensionärer 1 % är arbetslösa. 4 % har svarat ”annat” på denna fråga.
• Personlig inkomst: 9 % har en årsinkomst av 150 000 kr eller mindre. 48 % tjänar 150-300 000 kr. 18 % tjänar 301-400 000 kr. 3 % tjänar 401 000 eller mer. 19 % ville ej svara på denna fråga.
• Familjesituation: 9 % är singel utan barn. 4 % är sambo utan barn. 3 % är gifta utan barn. 6 % är singel med barn. 15 % är sambo med barn. 62 % är gifta med barn.
• Boendesituation: 12 % bor i hyresrätt, 19 % i bostadsrätt och 67 % i villa eller radhus. 2 % har annan boendeform.
• Hemvist: 37 % bor i Stockholm. 2 % i Göteborg. 1 % bor i Malmö. 60 % bor i övriga landet.
• Deltagande i andra lopp: 47 % av deltagarna har Tjejmilen som enda lopp de genomför under året. 31 % deltar även i Vår Ruset. 22 % deltar i ytterligare minst ett lopp.
• Antal Tjejmilar: 31 % deltar i loppet för första gången. 23 % deltar i loppet för andra eller tredje gången. 46 % har genomfört Tjejmilen minst tre gånger.

Mer om Allt om Tjejmilen 2007