Många risker att tokträna efter sommaren

Det är bra att komma igång efter semestern, men hur är det egentligen med att försöka ta igen alla pass man missat? Går det att träna ikapp det man förlorat under lata sommarmånader?
Vi passsade frågorna vidare till idrottsdoktorn Dan Leijonwall:

Om man ökar träningsdosen/kvalitén måste det följas av ökade återhämtningsåtgärder i samma grad – annars bryts vävnaderna ned.


Vad är farorna, vad kan hända om man börjar tokträna för ett lopp?

– Farorna med att ha för kort uppträningstid till ett lopp är att vävnaderna inte hinner bygga upp tillräcklig hållbarhet för det man försöker göra. Ju större avstånd mellan idrottsligt krav och förmåga, desto större skaderisk. Tänk på att det är en sak att träna för prestation och en annan att tåla träningen. Det är lättare att bli stark/snabb/uthållig än vad kroppen håller för.

Är det vanligare med skador och överbelastningar hos dem som "jo-jo-tränar"?

– Jo-jo-träning innebär att ha längre eller kortare uppehåll i sin valda aktivitet. Om det handlar om högst någon vecka, och för återhämtning, är det ur skadesynvinkel positivt, men om det handlar om längre tid, och i synnerhet om man försöker träna ikapp när man är tillbaka, händer samma sak som vid kort uppträningstid, se ovan.
– Generellt tar det minst lika lång tid att återvända till samma nivå som innan uppehållet till man är åter på samma nivå som innan. Uppehåll i juni gör att man är åter på högst försommarnivå i augusti förutsatt att man tränat upp sej under juli - om man vill vara skadefri.

Hur ska man tänka när man börjar träna igen, eller om man drastiskt ökar träningen.

– Var uppmärksam även på småskador och ta hand om dessa. Lär dej att lyssna på kroppen - respektera smärtan. Undvik smärtande aktivitet. Vila aldrig - byt ut moment som inte går att genomföra mot annan likvärdig träning tills besvären är borta. Ta råd från någon som kan bättre än du om frågor uppstår.

Har du något generellt råd till dem som halkat efter med träningen?

– Har man halkat efter så är det svårt att ta igen genom att bara öka träningsdosen, just på grund av den ökade skaderisken. Om man ökar träningsdosen/kvalitén måste det följas av ökade återhämtningsåtgärder i samma grad – annars bryts vävnaderna ned. Det är utmärkt ur disciplinsynpunkt att göra ett schema för träningsupptrappningen.
På så sätt är det lättare att ha kontroll på överträning och överbelastning.