Motvind tar mer energi av snabba löpare

Ju fortare man springer, desto större blir luftmotståndet. När det blåser motvind händer samma sak. Inte alls svårt att förstå, men börjar man undersöka exakt hur mycket vindmotståndet påverkar blir det lite mer räknande. Det kan handla om mer än tio procent av löparens energi som går åt för att klara vinden när det blåser hårt emot. Eller när man springer riktigt snabbt.

Vi skapar vår egen vind när vi springer. Även den lugnaste dagen springer vi i en vind som produceras när våra kroppar rör sig genom luften. Löparen konfronterar luften med en frontyta som är nästan en halv kvadratmeter.
Det behövs energi att för att föra kroppen genom luften och ju fortare man springer ju mer energi behöver man för att komma igenom luftmotståndet.

Den kanadensiska fysiologen Lionel Pugh studerade på 1970-talet vad det kostade i energi att övervinna vindmotståndet och hans arbete avslöjar några intressanta fakta som håller än.

  • Energin som fordras för att föra dig genom luften ökar med kvadraten av löphastigheten.
  • Dubbla din löphastighet och kostnaden att övervinna din genererade vind ökar med ungefär fyra gånger.

Denna siffra avslöjar relationen mellan löphastigheten och den procent av total energiförbrukning som behövs för att övervinna luftmotstånd genom att använda Pughs publicerade data:

  • Vid en snitfart på 6 min/km använder en löpare ungefär 2 procent av den totala energiförbrukningen till att föra kroppen genom luften. Vi förutsätter att det är vindstilla.
  • Vid dubbel hastighet, 3 min/km, behövs 8 procent att föra kroppen genom luften. Vid löphastighet på 3.30 på 1500met – kring världsrekordfarter, är talet närmare 14 procent.

För löpare som i tävling håller en fart på ungefär 4 min/km kan vindmotståndet kosta precis under fem procent alternativt över tre procent. Utan denna extra energiförbrukning skulle man kunna springa mycket fortare:

  • En löpare som normalt löper på 3.40 min/km (2:37.00) på ett maratonlopp en stilla dag skulle kunna springa nästan åtta minuter fortare med en medvind på 5 m/sek.

Medvind med en styrka som är lika stor som löphastigheten gör att luften bildar ett vakuum som effektivt tar bort luftmotståndet. Vid hastigheter som är större än löphastigheten, ger medvinden verkligen en puff framåt - en styrka som verkar fyra gånger vindhastigheten. Vid extrem medvind kan löpningen bli nästan utan ansträngning. Men om man i stället springer mot vinden kan det lika snabbt bli omöjligt att springa.

En löpare som springer i en motvind på 12 meter per sekund gör av med 20 procent mer energi för att hålla en löphastighet på 3.40 min/km. En medvind på 5 meter per sekund ökar energiförbrukning med mer än åtta procent.

Men en varm dag kan en medvind som ligger nära din löphastighet skapa problem. Utan den avkylande luften som skapas vid luftmotstånd får man helt enkelt inte tillräcklig avkylning vilket kan leda till att man blir för varm.

Varma dagar är det bästa man kan hoppas på en medvind som möter kroppen på ungerför 45 grader bakifrån. Den typen av vind innehåller både en hjälpande medvind och en avkylande sidvind.