Pröva dig själv med testlopps-kalkylatorn

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- hide this script tag's contents from old browsers

function getmin(time) {
if (time/60<1){
mins = 0;}
else mins = parseInt(time/60);
return mins;
}

function getsec(time) {
if (time/60<1){
mins = 0;
}
else {
mins = parseInt(time/60);
secs = parseInt(time-60*mins);
return secs;
}
}

function computeForm(form) {
/** if ((form.distancetimeh.value == null ||
form.distancetimeh.value.length == 0) || (form.distancetimem.value == null || form.distancetimem.value.length == 0) ||(form.distancetimes.value == null || form.distancetimes.value.length == 0) ){
return;
}
**/var intime = (form.distancetimeh.value*3600)+(form.distancetimem.value*60)+(form.distancetimes.value*1);

var Item = form.distancerun.selectedIndex;
var indist =form.distancerun.options[Item].value;

var Item1 = form.newdistance.selectedIndex;
var dist =form.newdistance.options[Item1].value;


var fac1 = 3600/(17.5-(0.049*indist)+2.44/(Math.pow(indist,0.79)))*indist;
var fac2 = 3600/(17.5-(0.049*dist)+2.44/(Math.pow(dist,0.79)))*dist;
var time = (intime/fac1)*fac2;


temph = parseInt(time/3600);
if(temph >= 1){hrs = temph;}
else hrs = 0;
mins = getmin(time-hrs*3600);
secs = getsec(time-hrs*3600);


form.newtimeh.value = hrs;
form.newtimem.value = mins;
form.newtimes.value = secs;

var oldpace = intime/indist;
var oldpacem = getmin(oldpace);
var oldpaces = getsec(oldpace);

var newpace = time/dist;
var newpacem =getmin(newpace);
var newpaces = getsec(newpace);

form.oldpacem.value = oldpacem;
form.oldpaces.value = oldpaces;
form.newpacem.value = newpacem;
form.newpaces.value = newpaces;
}

function clearForm(form) {
form.distancetimeh.value = ""; form.distancetimem.value = "";
form.distancetimes.value = "";form.newtimeh.value = "";
form.newtimem.value = "";form.newtimes.value = "";form.newdistance.value = "";}

browserName = navigator.appName;
browserVer = parseInt(navigator.appVersion);
if (browserName == "Netscape" && browserVer >= 3) version = "n3";
else version = "n2";
if (version == "n3") {
// on images
navb1a_1 = new Image(107, 33);
navb1a_1.src="images/homeb.jpg";
navb1b_1 = new Image(107, 33);
navb1b_1.src="images/prdb.jpg";
navb1c_1 = new Image(107, 33);
navb1c_1.src="images/intb.jpg";
navb1d_1 = new Image(107, 33);
navb1d_1.src="images/hrb.jpg";
navb1e_1 = new Image(107, 33);
navb1e_1.src="images/attb.jpg";
navb1f_1 = new Image(107, 33);
navb1f_1.src="images/linkb.jpg";
// off images
navb1a_0 = new Image(107, 33);
navb1a_0.src="images/homea.jpg";
navb1b_0 = new Image(107, 33);
navb1b_0.src="images/prda.jpg";
navb1c_0 = new Image(107, 33);
navb1c_0.src="images/inta.jpg";
navb1d_0 = new Image(107, 33);
navb1d_0.src="images/hra.jpg";
navb1e_0 = new Image(107, 33);
navb1e_0.src="images/atta.jpg";
navb1f_0 = new Image(107, 33);
navb1f_0.src="images/linka.jpg";
}
function imgchg(imgst,imgName) {
if (version == "n3") {
imgc = eval(imgName + "_" + imgst + ".src");
document [imgName].src = imgc;
}
}

<!-- done hiding from old browsers -->

</SCRIPT>
<FORM method=POST>

<TABLE CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 BORDER=0 bgcolor="#000000" width="410">
<TR><TD>
<TABLE CELLSPACING=0 CELLPADDING=4 BORDER=0 bgcolor="#ffffff" width="100%">
<TR valign="bottom">
<TD align="center">Kategori</TD>
<TD align="center">Sprungen distans</TD>
<TD align="center">Tim</TD>
<TD align="center">Min</TD>
<TD align="center">Sek</TD>
<TD align="center" COLSPAN=2>Tid per km<BR>min &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sek</TD>

</TR>

<TR>
<TD><b>Verklig:</b></TD>
<TD><SELECT NAME="distancerun" >
<OPTION value =3>3 Km
<OPTION value =5>5 Km
<OPTION value =10>10 Km
<OPTION value =15>15 Km
<OPTION value =20>20 Km
<OPTION value =21.0975>Halvmarathon
<OPTION value =25>25 Km
<OPTION value =30>30 Km
<OPTION value=32>Lidingöloppet
<OPTION value =42.195>Maraton
<OPTION value =50>50 Km
</SELECT> </TD>

<TD><INPUT TYPE=TEXT NAME=distancetimeh VALUE= 0 SIZE=6 > </TD>
<TD><INPUT TYPE=TEXT NAME=distancetimem VALUE= 0 SIZE=6 > </TD>
<TD><INPUT TYPE=TEXT NAME=distancetimes VALUE= 0 SIZE=6 > </TD>
<TD><INPUT TYPE=TEXT NAME=oldpacem SIZE=4 > </TD>
<TD><INPUT TYPE=TEXT NAME=oldpaces SIZE=4 > </TD>
</TR>

<TR valign="bottom">

<TD align=center>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</TD>
<TD>Ny distans</TD>

<TD>Tim</TD>
<TD>Min</TD>
<TD>Sek</TD>
<TD COLSPAN=2>Tid per km<BR>min &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sek</TD>
</TR>
<TR>
<TD><b>Planerad:</b></TD>
<TD><SELECT NAME="newdistance" >

<OPTION value=42.195>Maraton
<OPTION value=21.0975>Halvmaraton
<OPTION value=3>3 Km
<OPTION value=5>5 Km
<OPTION value=10>10 Km
<OPTION value=15>15 Km
<OPTION value=20>20 Km
<OPTION value=25>25 Km
<OPTION value=30>30 Km
<OPTION value=32>Lidingöloppet
<OPTION value=50>50 Km
</SELECT> </TD>

<TD><INPUT TYPE=TEXT NAME=newtimeh SIZE=6 ></TD>
<TD><INPUT TYPE=TEXT NAME=newtimem SIZE=6 ></TD>
<TD><INPUT TYPE=TEXT NAME=newtimes SIZE=6 ></TD>
<TD><INPUT TYPE=TEXT NAME=newpacem SIZE=4 ></TD>
<TD><INPUT TYPE=TEXT NAME=newpaces SIZE=4 ></TD>
</TR>
<TR>
<TD colspan="7" align="right">
<INPUT TYPE="button" VALUE="Beräkna" onClick=computeForm(this.form)>&nbsp;
<INPUT TYPE="reset" VALUE="Återställ" onClick=clearForm(this.form)>
</TD></TR>
</TABLE>
</TD></TR>
</TABLE>
</FORM>

<div class="ingress"><p><p>
Vill du veta vad kan du göra på i tid på milen, på halvmaraton, Lidingöloppet och maraton?<br>
Gör ditt eget testlopp, mät upp 3 kilometer noga och mata sedan in din tid i kalkylatorn ovan. Välj distans och du får en möjlig tid.
</p>

Testlopp är något som alla löpare då och då kan lägga in i sin träning. Dels för att jämföra med sig själv, dels för att sätta realistiska mål.
En ofta vanlig distans för testlopp är 3 kilometer. Det är tillräckligt långt, konditionskrävande och ger en fingervisning om var man har sin farttröskel. Statistik och forskning visar att löpfarten långsamt sjunker med längre distans.
Tiderna som kalkylatorn visar bygger också på att man har gjort grundträningen för distansen. Har man exempelvis bara tränat för att springa 3000 meter - och aldrig har sprungit långpass - kan det vara svårt att klara kalkylatorns förutsägelse på maratondistansen 42195 meter. Däremot bör tiden vara fullt möjlig om man följer ett träningsprogram för maraton.

Du kan alltså
• dels använda kalkylatorn när du närmar dig tävlingen för att se vad du har för kapacitet för tillfället på tävlingsdistansen.
dels använda det för att välja träningsprogram. Programmen på trana.marathon.se har ju alltid ett tidsmål.
Så här gör du själva testloppet
Förberedelse: Börja med att mäta upp en bana. Det bör vara en flack lättlöpt sträcka. Mät upp med en gps, eller möjligen med ett kartverktyg. Eller ännu hellre, spring testloppet på en rundbana på idrottsplats. Däremot brukar inte motionsspår vara särskilt tillförlitliga, dels för att de sällan är korrekt mätta, dels för att de ofta är för backiga.

Uppvärmning: Börja med att värma upp ordentligt, jogga lugnt i några kilometer tills du känner dig varm i kroppen. Om du brukar göra några tömningar eller andra uppvärmningsövningar lägger du in dem. Avsluta uppvärmingen med ett par stegringslopp, du börjar från stillastående och accar under 50 meter upp till fart och håller den sedan 50 meter till utan att trycka i för hårt. Sedan är du klar för start.

Testloppet: 3000 meter är en svår distans där det kan bli jobbigt på slutat om man har sprungit för fort i början. Med lätta väluppvärmda ben är det dock lätt att det går fort i början. Om du redan efter en minut känner att benen blir tunga måste du slå av på farten. Väl genomfört håller man jämn fart hela vägen. Har man kraft kanske det också går att spurta de sista hundra meterna.

För den som vill kan testloppet bli ett regelbundet träningspass. Ett bra sätt att var eller varannan månad hålla koll på formen.