Hur ska man åka och planera?

Marknaden för organiserade träningsläger växer hela tiden. Det finns numera specifika löparresor med svenskspråkiga ledare som uppfyller de flesta av de ovan nämnda kraven. Men man kan även sänka kostnaderna rejält genom att anordna allting själv.

Det har aldrig varit lättare att boka resor och boende på såväl hotell som privata hus. Det är många som har köpt hus i södra delarna av Europa som försöker få tillbaka en del av investeringarna genom att hyra ut dem under lågsäsongen och det är just då som löparna vill ner. Det är ofta mycket förmånliga priser på hus som vida överstiger standarden på vanliga hotell.
Förbered träningen genom att pulsera den som en pyramid. Fyra-fem veckor före lägret kan man inleda en stegrande period av träning som varar i två till tre veckor (längre tid ju mer träningsvan man är). Fasa sedan ner träningen så att den sista veckan före avresan har varit lätt.

Exempel på volymer:

De med lägre doser bör alltså inte öka volymen nämnvärt under ett träningsläger utan hellre introducera smakprov på träningsformer som man inte utövat i högre grader. Lägg in sådana kvaliteter varannan dag. Det kan vara strukturerade former av back-, sand- cirkel eller intervallträning, löpteknik, långpass med fartleksinslag. Testa kroppen på de mellanliggande dagarna genom att se hur den svarar på mycket lätta fartökningar även om passet i stort går i låg fart.

Löpare med regelbundna snitt på över tio mil i veckan tjänar också på att öka kvaliteten, företrädelsevis genom att kunna hålla högre grundfarter om vädret är gynnsamt, men kan också utan problem välja att satsa på en volymökning så länge den inte är för skarp. Det är inte smart att sätta mängdrekord under lägerveckan som sen följs av undermåliga veckor på grund av skadekänningar eller sjukdomar. Mät och sammanfatta alltid träningen över längre perioder än en enskild vecka eller två.