Muskler att hålla koll på

Vi gör en djupdykning i fysiologiboken. Du får lära dig några latinska glosor men framför allt vilka muskler som långlöparen använder mest - och hur man gör för att träna dem litet extra.

Ni har säker hört uttrycket ”man blir bra på det man gör”. Många löpare använder frasen för att övertyga sig själva och sin omgivning om att de absolut inte behöver bedriva någon som helst styrke- eller alternativträning. Självklart beror det på vad man har för mål med sin löpning; joggar man bara för hälsans skull finns knappast någon anledning att jobba med specifik muskelgruppsträning. Men tillhör man gruppen av löpare som vill kunna springa bättre och snabbare utan att dra på sig en massa skador bör man definitivt ge styrketräning av löpspecifika muskler en rejäl funderare.

I den här listningen vill jag ge en inblick i vilka muskler/muskelgrupper som i huvudsak används vid långdistanslöpning, skadesymptom som kan uppstå, samt förslag på styrkeövningar för att stärka aktuella muskler.

Dt är viktigt med styrketräning om man vill minska skaderiskerna och bli en bättre löpare. Som löpare använder man sig av många muskler, och de i vår listning är endast ett urval. De anses dock vara de viktigaste musklerna i merparten av den litteratur jag gått igenom. Det bör dock tilläggas att en stark bålmuskulatur är ovärderlig både ur skadesynpunkt och löpekonomiskt
.
Så långt det är möjligt bör styrkan köras utan maskiner. Ju mer övningen efterliknar själva löpsteget desto bättre är det. Var noggrann med tekniken (ta hjälp av någon som kan i början) och öka på antalet repetitioner efterhand. Fördelen är att denna typ av träning kan bedrivas var som helst, och oftast behöver man ingen extra utrustning. Stretchingen är också viktig.

Litteraturförteckning:
1. Chorak, C. 2005. Aligning and Balancing the body. Run Strong. Champaign, IL: Human Kinetics.
2. Julian, C.G. 2005. Boosting economy through lower body strength. C, G. Run Strong. Champaign, IL: Human Kinetics.
3. Youngren, J. 2005. Improving stride mechanics. RunStrong. Champaign, IL: Human Kinetics.