M. m Hamstring

Dessa muskler går över såväl höft (ursprunget sitter på tuber iscial som är belägen bak på höften) som knäled (de fäster på baksidan av knät på båda sidor).

De jobbar genom att bromsa benet under senare delen av bensvingsfasen (när benet rör sig under kroppen och framåt).
Vid fotisättningen hjälper hamstringsmuskulaturen till att stabilisera knät och då hela foten har markkontakt jobbar de aktivt för att föra benet bakåt.
Det är ganska vanligt bland löpare att den ena baksidan är stelare/svagare än den andra, vilket gör att steglängden skiljer sig för båda benen. Denna obalans kan i sin tur leda till överbelastning av annan muskulatur.

För att stärka muskeln:
En-bens brygga, finnen.