Adduktorer

Denna muskelgrupp består av tre muskler (brevis, longus, magnus) och är den enda muskelgrupp som är engagerad under hela löpsteget.
Den utgör det vi i daligt tal brukar kalla för ljumskar. De har bland annat till uppgift att stabilisera bålen då man enkom stödjer sig på ena benet och de håller låret under kroppen genom bensvingsfasen. Att dessa muskler måste ha en enorm uthållighet borde te sig självklart.
Är de svaga eller blir trötta under löpningens gång tappar man den viktiga symmetrin i höften (ena benet känns kortare än det andra till exempel), vilket leder till att löpsteget förändras och ett oändligt antal skador kan uppstå.

För att stärka musklerna:

Draken, en-bens balansövningar på instabilt underlag.