GöteborgsVarvet ger sig ut i terrängen

Ett 10,6 kilometer lång terränglopp inleder Varvetveckan 2016.

GöteborgsVarvet hänger på intresset för terränglöpning och ordnar nya loppet TrailVarvet under Varvet-veckan. Samtidigt är det morsning och goodbye för stavgångarna när Stavvarvet läggs ned.
Och GöteborgsVarvet aviserar fler förändringar.

Ett nytt stadslopp för de unga kommer också att arrangeras, CityVarvet, som startar på Götaplatsen i centrala Göteborg har samma tävlingsdag som halvmaran GöteborgsVarvet.

- CityVarvet är en viktig satsning vi gör för unga och TrailVarvet blir en tuff utmaning för de som vågar ta sig an det nya terrängloppet i Änggårdsbergen, säger Varvsgeneralen Bo Edsberger.

Loppen under Varvet-veckan 2016
Tisdag 17 maj: TrailVarvet
Onsdag 18 maj: StafettVarvet
Torsdag 19 maj: GöteborgsVarvet Expo öppnar, öppet 19-22 maj
Fredag 20 maj: SpecialVarvet
Lördag 21 maj: GöteborgsVarvet, CityVarvet, MiniVarvet
Söndag 22 maj: Lilla Varvet, MiniVarvet

Det nya loppet TrailVarvet är 10,3 km långt och sträcker sig genom skiftande natur och kuperad terräng. Start och mål vid Björngårdsvillan i Slottsskogen. Banan löper genom skiftande natur och kuperad terräng i Änggårdsbergen.

CityVarvet, är ett nytt lopp för ungdomar 14-19 år. Start på Götaplatsen, sedan 4,3 km längs den blå linjen till Varvetmålet på Slottsskogsvallen. I samband med målgång sker starten för GöteborgsVarvet vid Slottsskogsvallen. Med denna satsning vill arrangören ge de äldre ungdomarna ett eget lopp, där de får springa halvmarans bästa del, in mot mål. Det nya CityVarvet ersätter Mellanvarvet för ungdomar som tidigare arrangerades på söndagen i Varvet-veckan.

En annan nyhet för 2016 är att GöteborgsVarvet Expo, inklusive nummerlappsutdelningen, flyttar till Svenska Mässan, vid Korsvägen i centrala Göteborg.

StavVarvet, där man tidigare kunde delta med eller utan stavar, som arrangerades på torsdagen i Varvetveckan utgår 2016.

Mer om GöteborgsVarvet 2016