Startbevis utan startnummer

Många löpare blev konfunderade när startbeviset i Välkommentidningen damp ner i brevlådan utan startnummer.
- Vi beklagar att startbevis skickats utan startnummer, säger Lidingöloppets Erik Toll, men på Internet är startnumret lätt tillgängligt.

För att underlätta för arrangörerna efter det tekniska missödet vädjar Erik Toll nu om lite hjälp för att underlätta nummerlappsutdelningen:
- Anteckna ditt startnummer på startbeviset i Välkommentidningen som du tar med dig till nummerlappsutdelningen i Lidingö Stadshus.
Nummerlappsutdelning har öppet fredagen den 1 oktober kl. 16-21 och lördagen den 2 oktober kl.10-18. Dessutom går det att hämta nummerlappen vid starten.
Saknat startnummer kan du hitta i startlistan.

Mer om Lidingöloppet 2004