Webb-TV: Tjejmilen upplever en ny tid

Tjejmilens första slogan var en mil utan jäkt och stress. En succé under 1980 och 90-talet. Men dagens tjejmilslöpare har börjat att tittta på klockan. I årets lopp hade hälften (mer än 10000 löpare) valt tidtagning. Inslaget i Marathon.se:s webb-TV handlar om den nya inställningen till tidtagning.

Klicka nere i högra hörnet för att förstora bildrrutan!

Mer om Tjejmilen 2009