Minskad stress och snabbare återhämtning med skogsbad – experten delar sina tips

Bygg kraft och styrka inför nästa löpass med hjälp av skogsbad. Här berättar psykologen Petra Ellora Cau Wetterholm hur du får en mer djupgående återhämtning, både mentalt och fysiskt, genom att uppleva naturen på ett närvarande sätt.

Just nu är det många som vill tillbringa mer tid i skogen, både för att det är lätt att hålla fysiskt avstånd till andra människor men också för naturens välgörande effekter på såväl kropp som sinne. En löptur bland stockar och stenar är inte bara fysiskt stärkande utan också ett skönt sätt att rensa huvudet från alla intryck i tätbebyggelsen. Men för att uppleva den totala närvaron och återhätmningen i naturen kan ett så kallat "skogsbad" bjuda in till en ny dimension av stillhet och vila. Termen kommer från det japanska uttrycket "Shinrin-Yoku" som betyder att ”ta in skogsatmosfären med alla sinnen”, eller bokstavligen att ”skogsbada”. Vi har pratat med Petra Ellora Cau Wetterholm, legitimerad psykolog och grundare av Shinrin-Yoku Sweden och Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute, som bland annat delar med sig av vilka fördelar löpare kan få av skogsbad.

Hur går en skogsbadsession till?
– Ett skogsbad är en kombination av mycket långsam vandring i park eller skog, med guidade förslag och aktiviteter som kan öppna våra fem sinnen för att uppleva naturen på ett nytt vis. En Skogsbadsvandring skiljer sig på så sätt från den vanliga naturvandringen i skog och mark. Vi saktar ned vårt tempo betydligt och guiden ger olika förslag på sätt att vara, kontakta och relatera till naturen. Det kan erbjuda upplevelser som öppnar våra sinnen och får oss att slappna av på ett mer djupgående vis. Då och då stannar vi även upp och samlas för gemensam reflektion. Skogsbadet avslutas ofta med en vackert dukad teceremoni eller nu, när vi behöver vara försiktiga med kontakt, med att forma något enkelt och vackert tillsammans av de naturobjekt vi kan finna i omgivningen. På så vis uppmärksammar vi vad vi får i utbyte av naturen och tackar på ett enkelt med trevligt vis.

Hur gör jag för att testa skogsbad på egen hand? 
– Det du kan tänka på är framför allt tre saker. Det ena är att sakta ned tempot så pass mycket att du kanske vill sitta ned, luta dig mot ett träd eller rentav lägga dig i en skogsbacke. Det andra är att låta dina sinnen, vart och ett i taget, få en möjlighet att öppna sig för de intryck som naturen erbjuder; hörseln, känseln, synen, doft- och smaksinnet. Det tredje är att tillåta dig själv att bara vara, följa spontanta impulser och låta dig vara precis så som du är. Inte följa en metod, inte tänka att du borde göra på ett visst sätt, utan få vara en del av den naturliga miljön. På detta sätt kommer du så småningom helt naturligt in i ett vilsamt tillstånd som erbjuder förundran och oväntade upptäckter. Ha gärna mobilen avstängd och ge dig själv en stund för bara dig och det som finns där du är. I början kan det vara utmanande, men efter en stund och genom att bara vila i det du hör, ser, kan känna, alla dofter och kanske smaker, kan du snart koppla upp dig mot ”wood wide web” istället...!

Petra Ellora Cau Wetterholm är legitimerad psykolog, certifierad natur- och skogsterapiguide, utbildare samt meditations- och mindfulnessledare.

Vilka hälsoeffekter har forskningen visat att skogsbad kan ge?
– Skogsbad och Skogsterapi är en del av en mer omfattande vetenskap som undersöker hälsoeffekter i mötet mellan människa och natur. Studier på olika håll i världen har kunnat påvisa signifikanta nivåer av minskad stress, ett stärkt immunförsvar, reglerat blodtryck, en förbättrad kognitiv funktion, minskade nivåer av ångest och depression, ökad kreativitet samt flera andra resultat inom närliggande områden, som gemensamt bidrar till ett ökat välbefinnande, både psykologiskt som fysiologiskt. 

Vi som springer mycket, vilka fördelar kan vi få av att komplettera vår fysiska träning med skogsbad?  
– Under ett skogsbad, med de särskilda delar som ingår, finns en vetenskaapligt verifierad möjlighet för dig att aktivera det parasympatiska nervsystemet. När detta sker så byter du fokus från prestation, stress och aktiva upplevelser till att bjuda in ett ”bara vara” med lugn-och-ro-hormoner och skön vila. Det är i detta läge som vi reparerar och återhämtar oss, på alla nivåer. Så mellan alla tuffa pass kan du säkert må väl av skogsbad som ett sätt att finna en mer djupgående återhämtning för att bygga kraft och styrka inför nästa pass, både mentalt och fysiskt.
 
I dessa osäkra och tuffa tider, vilken roll ser du att en ökad kontakt med naturen kan ge oss människor?
– Det är en spännande och intressant fråga. Just skogsbadet med det lite ”särskilda” sättet att vistas i naturen, erbjuder alla möjligheter för både minskad stress, ökat välmående och faktiskt även en gemenskap. I dessa tider med minskad social kontakt kan naturen erbjuda ett sammanhang som vi faktiskt kan ingå i och relatera till. För en del bara genom att sitta på en stubbe, för andra att lägga märke till växter eller fåglar och för en tredje att krama ett träd som känns extra trevligt och vänligt. Alla sätt är möjliga. Vi glömmer lätt att naturen är en högst levande och på sitt sätt, en relaterande miljö, som upplever sin omvärld genom sina egenartade sinnen, precis som vi. Och att vi människor själva är naturorganismer som faktiskt är komna ur naturen, att vi äger en naturlighet som lätt kan återupptäckas. Om vi tillåter det. Så just i dessa tider, varför inte undersöka lite mer av din naturliga och ”vilda” sida, genom att öppna dina sinnen och bara vara i stillhet i och i gemenskap med naturen?
 

Intervju: Jenny Sunding

Mer om skogsbad!
Shinrin-Yoku Sweden och Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute erbjuder event, retreater, föredrag och utbildningar i skogsbad och skogsterapi. Här hittar du vandringar för en bred allmänhet i park, skog eller andra naturmiljöer men även aktiviteter för organisationer, myndigheter och program för hälso- och sjukvård.

För frågor, önskemål inom skogsbad och skogsterapi och mer info, besök shinrin-yokusweden.se eller scandinaviannatureandforesttherapyinstitute.com.

Mer om Mental träning