Så funkar funktionell träning

Funktionell träning är ett begrepp som används ofta. En klyscha från gym-världen eller är det något som även löpare kan dra nytta av? Och vad är det egentligen? Sjukgymnasten och tränaren Maria Gabriels förklarar.

Liksom funktionella träningskläder är anpassade till den miljö och de aktiviteter de skall användas i så är funktionell träning anpassad till den miljö och de aktiviteter kroppen skall användas till.
Själva ordet funktionell betyder ändamålsenlig och praktisk och att träna funktionellt innebär att träna kroppen för det den skall utsättas för i det dagliga livet. De flesta rörelser vi utför i vårt dagliga liv innebär en samtidig aktivering av många muskler samtidigt och kräver
• styrka,
• rörlighet,
• kondition,
• stabilitet,
• balans och
• koordination.
När man tränar funktionellt försöker man därför efterlikna rörelser som man utför i sin vardag och övningarna utmanar både balans, koordination, styrka, rörlighet och bålstabilitet samtidigt.

Exempel på funktionell träning
Då du till exempel reser dig upp från en stol arbetar muskler på både fram och baksida ben samtidigt tillsammans med bålen. För att ta dig upp ur stolen krävs både styrka, stabilitet, rörlighet och en viss balans och koordination. En funktionell styrkeövning kan då vara djup knäböj med stång, hantlar eller viktskiva. Övningen liknar uppresning ur stol och ställer krav på ovanstående kvalitéer. Både framsida och baksida ben tränas, samtidigt som man måste hålla balansen och koordinera sina rörelser.
Att sitta i en styrketräningsmaskin som enbart tränar fram eller baksida lår ses här inte som lika funktionell.
I exemplet ovan med uppresningen från stol skulle det kunna vara så att det är framsida lår som är den svaga länken och att det är styrkan i den muskeln som behöver förbättras för att bättre klara uppresningen ur stolen. I så fall behöver man stärka den muskeln och i det fallet kan en övning som bara tränar framsida lår också räknas som funktionell eftersom den är ändamålsenlig och syftar till att öka kapaciteten i det vardagliga livet.

Funktionell träning för löpare
För en löpare är det oftast önskvärt att prestera bättre och undvika skador.
Ställ dig följande frågor:
– Vad vill du åstadkomma med träningen?
– Vad behövs för att komma dit?
– Vilken eller vilka är dina svaga länkar?

Många idrottare och motionärer tränar alltför ensidigt. Många löpare glömmer att förutom kondition behöver man också ett visst mått av rörlighet, stabilitet, maxstyrka, explosivitet, koordination och balans. I alla fall om man vill öka sin prestationsförmåga och undvika skador.

Kom igång med funktionell träning

Försök att variera din träning, släng in lite bål och ryggstyrka (vilket ofta är de svaga länken hos konditionsidrottare) , titta in i gymmet och kör lite styrka med fria vikter, gå på yoga , pilates , olika former av cirkelträning eller varför inte gammal hederlig gympa. Nästan vad som helst som aktiverar hela kroppen och som utmanar styrka, stabilitet, koordination och balans är bra!

Om du verkligen vill få ut resultat av den funktionella träningen bör du, gärna med hjälp av någon duktig terapeut eller tränare, analysera var dina svagheter ligger i förhållande till det mål du har med träningen lägga upp ett allsidigt träningsprogram.

Mer om Styrketräning