Träning för gravida

För tjugo år sedan gavs gravida kvinnor rådet att inte träna eller anstränga sig fysiskt .
Idag ser det helt annorlunda ut, forskningen visar entydigt att både kvinna och foster som går igenom en normal graviditet mår bra av fysisk aktivitet.

Träning under graviditeten kan, precis som när man inte är gravid, öka självkänslan, minska trötthet och spänningar och ge en ökad kroppskännedom.
Studier visar att träning under graviditeten gör att förlossningen upplevs som mindre ansträngande och återhämtningen efter graviditeten går mycket fortare.

Fysisk aktivitet kan också göra att kroppen lättare anpassar sig till de fysiska förändringar kroppen går igenom samt att den naturliga viktökningen sker mer kontrollerat. Viktnedgången efter graviditeten kommer också att gå mycket lättare om du håller kroppen i trim under graviditetens gång.

Det viktigt att du litar på dig själv, lyssnar till din egen kropp och anpassar träningen till de rådande förutsättningarna.

Sätt dina egna gränser !
Träningen under graviditeten bör inte syfta till att öka din styrka eller kondition, ej heller att minska i vikt. I stället bör man träna för att bibehålla sin styrka och uthållighet .

  • Träna för att må bra - både under och efter förlossningen .