Tjejmilen får ny bana

Tjejmilen får en ny bana.
Samtidigt ändras distansen så att loppet verkligen blir en mil långt och inte som hittills 10,3 km.

- Vi vet att banan på Djurgården är populär, så vi vill inte göra någon dramatisk ändring. Samtidigt vill vi göra den första kilometern mer lättlöpt så att det inte blir några stockningar i början av loppet, förklarar tävlingsledaren Åsa Björkman.
- Därför har vi helt enkelt bestämt oss för att vända på banan. Det betyder att vi får en raksträcka på drygt en kilometer efter starten.
- I år blev det trångt vid Djurgårdsbron efter drygt en kilometer. Med den nya banan hoppas vi att det inte ska bli några problem i början av loppet.
Start och mål blir som vanligt på Gärdet. Målet flyttas dock så att det kommer närmare Filmhuset. Starten kommer att ske på Lindarängsvägen, ett par hundra meter framför det nuvarande målet.
En annan nyhet år 2000 är att indelningen i olika startgrupper slopas. Istället får deltagarna själva välja i vilken grupp de ska starta när de kommer till loppet.
- För många är det besvärligt att ange vilken tid de beräknar springa Tjejmilen på när de anmäler sig redan i februari eller mars. Därför har många hamnat i fel startgrupp, säger Åsa Björkman.
- Det blir lättare att välja rätt startgrupp när man inte behöver bestämma sig förrän på tävlingsdagen. Våra funktionärer kommer att se till att alla grupper är lika stora.

Mer om Tjejmilen 2000