Förberedelsestadiet; på G

Det är dags att fatta papper och penna igen! Denna gång vill jag att du gör ett veckoschema med alla dagar inräknade.

Gör 1-timmes rutor med början kl. 6 på morgonen och avsluta kl. 22 (jobbar du natt eller har andra tider ersätter du bara de jag föreslagit).
Skriv sedan in din normalvecka och blocka alla rutor där du är upptagen.

Nu till det roliga… försök att hitta tre tomma rutor i det här schemat, tre tillfällen där du kan boka in dig själv. Se det som superviktiga möten, sådana som du aldrig skulle ha en tanke på att ändra, utan snarare planerar runt.

De kommande 2-3 veckorna vill jag nu att du gör någonting för dig själv på dessa ”mötestider”. Du får absolut inte rucka på dessa tillfällen! Läs en bok, fixa naglarna, gå och fika eller på nåt annat sätt ta hand om dig själv. Med detta vill jag göra dina möten med dig själv till en vana, så att du inte när du väl börjar träna känner att du måste pressa in träningstillfällena mellan alla andra åtaganden. Det kommer att underlätta avsevärt, jag lovar!

På det här sättet kommer du också snart att se om din plan var realistisk eller inte. Om den inte var det, får du fundera över hur du kan ändra saker och ting, kanske måste du dra ner på dina egenmöten och endast ha två?!

Sätt gärna upp en målsättning också, samt ett antal delmål. Gör sedan en lista på olika belöningar som du skall få när du uppnår ett visst mål.

När du gjort allt det här, och känner att det inte längre är stressfullt att avsätta ett par, tre timmar per vecka för dig själv, tror jag att du är redo att ta det stora klivet till ”Handlingsstadiet”.