Läs det här om du vill börja träna...

...men ännu inte har kommit igång. Personlige tränaren Lisa Blommé hjälper dig som vill förändra din livstil. Det handlar om fem steg, men börja först med att läsa Lisas inledning:

De flesta vet mycket väl varför de borde träna. Varje dag matas vi med mantran som bedyrar att vi kommer att må bättre, bli smartare, stärka självkänslan etc bara vi tränar. Givet kan tyckas, bara att ge sig ut i spåret en kväll eller två i veckan. Med 30 minuter åt gången samt enkel vardagsmotion som att gå i trappor eller ta cykeln till jobbet borde man komma riktigt långt.

På relativt kort tid kan du höja din livskvalitet markant och samtidigt även minska risken för hjärt & kärlsjukdomar!
Men lik förbannat hör man larmrapport efter larmrapport om den ökade inaktiviteten i vårt lilla land. Varför, kan man ju fråga sig? Är vi lata, för bekväma? Eller beror det på att vi i dagens samhälle ger upp om vi inte ser resultat inom 24 timmar? Eller, kan det vara så att vi matas med så mycket bantningstips och motsägelsefull information att vi till slut inte orkar bry oss längre? Tidspress kanske? Rädsla?

Alla har vi säkert våra individuella skäl till att det tar emot att göra nåt som vi vet med säkerhet betalar sig med tiden. Skälen är i detta fall mindre viktiga, jag tror snarare att man måste hitta en "verklig" anledning till varför man ska börja motionera, en som betyder nåt för en själv och som gör det värt att börja en långsiktig omprioritering i livet. En omprioritering där vi sätter oss själva i fokus för en gångs skull. Allt det andra (bli piggare, gladare, snyggare etc) får liksom bli en bonus.

Min anledning var ett stipendium på Hawaii, min systers; att hon ville vara en bra mamma, en som orkade leka med sina barn och så vidare. Jag vet andra som börjat i liten skala för att de ville genomföra ett visst lopp, eller pga kamratskap eller faktiskt... de som bara ville ta hand om sig själva och må bra genom lite skön "egentid".

Vill du också göra ett försök till att komma igång, ska jag göra allt för att hjälpa dig. I artikelserien "Från nolla till hjälte" kommer jag att gå igenom ett antal olika steg som till stor del bygger på att vi ska komma igång med hjälp av en livsstilsförändring.

Varje artikel bygger på ett stadium ur en modell för livsstilsförändring, där det första kallas för "Begrundandestadiet", vilket följs av "Förberedelse", "Handling" och slutligen "Aktivitetsstadiet". Även snedsteg kommer att behandlas, så att vi kan dra lärdom av dessa och vända motgångarna till framgångar. Modellen för livsstilsförändringen är hämtad ur boken "Motivation för motion", skriven av Johan Faskunger.