Ställ inte för hårda krav på barnen

När barnen intresserar sig för idrott är det viktigt att föräldrarna inte ställer för hårda krav på dem utan istället hjälper dem tillrätta på ett förnuftigt sätt. Löpningen får inte bli en karriär för barnen, och inte heller den enda sport de håller på med. Före puberteten bör barnen uppmuntras att pröva olika idrotter, både för att ha roligt och för att hålla sig fysiskt aktiva.
När de springer bör de hålla sig till kortare distanser och till träning med låg intensitet. Sådan var min egen utveckling och den tror jag fullt och fast på. Jag har även pratat med andra topplöpare som är av samma åsikt.
Det är ledsamt att se föräldrar som pressar sina barn i långlopp. Jag har ingenting emot tävlingar för barn, de kommer att stöta på konkurrens under hela sitt liv. Vad jag däremot inte tycker om är att barn tävlar mot vuxna i långlopp. När barn tävlar bör det vara mot jämnåriga, och man måste se till att de tycker det är en positiv upplevelse.

Barnen måste ha roligt
Det viktigaste är att barnen har roligt. Oavsett om de vinner eller förlorar måste man uppmuntra dem och försöka minska tävlingens betydelse. Så var stämningen i Vidars friidrottsförening när jag började tävla.
Om jag hade barn skulle jag nog inte direkt uppmuntra dem att springa. Eftersom löpningen och tävlandet är en sådan stor del av mitt liv skulle barnet snart ändå upptäcka hur löpningsvärlden är. Jag skulle aldrig tvinga eller försöka övertala ett barn att springa. Om barnet däremot upplevde samma glädje och härliga atmosfär inom löpningen som jag gör kanske hon eller han skulle börja av egen vilja.
Jag anser att minimiåldern för ställa upp i 10-kilometerslopp borde vara 14 eller 15 år, och för att springa maratonlopp borde den vara 18 år. Jag var tolv år när jag för första gången sprang så långt som fyra kilometer, vilket är samma distans som det Grete Waitz-lopp jag har startat i Norge. När jag var 16 år sprang jag aldrig mer än sex gånger i veckan och aldrig längre än tio kilometer.

Viktigt med allsidig träning
Följande råd är sammanställda från konferenser där europeiska tränare har lagt fram sina åsikter om barn som springer:
1. Ingen bör specialisera sig på medeldistanslöpning (800-1 500 meter) förrän han eller hon fyllt 13-14 år, och inte heller på långdistanser (upp till 10 kilometer) förrän de fyllt 15-16 år.
2. Unga löpare bör ha en allsidig träning innan de specialiserar sig. (Jag tävlade själv i höjdhopp, sprinterlöpning och olika kastidrotter.)
3. Uthållighetsträning är viktigt för unga löpare, men den får inte vara för hård.
4. Unga löpare bör vara försiktiga med kvalitetsträning. De bör undvika alltför hård kvalitetsträning före puberteten, och när de sedan börjar med den ska mängden bara ökas lite grann från år till år.
5. Styrketräning (utan vikter) och snabbhetsträning är bra för unga löpare.
6. En långsiktig planering är viktig så att inte barnet pressas till att snabbt nå bra resultat och sedan kanske tidigt tappar intresset för löpningen.

Mer om Grete - en bok om löpning