Träna dig glad under vintern!

När mörkret kommer så är motion ett sätt att hålla uppe humöret. Det handlar om att få fart på en massa signalsubstanser. Som endorfin, dopamin, och serotonin.

Höstmörker och korta vinterdagar är ibland orsak till nedstämdhet nedstämdhet och annat otrevligt som kan höra den mörka årstiden till.

Träning kan dock råda bot på eländet! Som Blossom Tainton uttrycker det i sin bok Ny kraft med Blossom – ”motion istället för Prozac!”
Motion i alla dess former frigör nämligen en massa signalsubstanser vilka hjälper till att hålla humöret uppe. Därmed minskar risken för ovälkomna depressionsfrossor. Främst pratar vi om endorfin, dopamin, och serotonin.

När endorfiner frigörs skapas en lyckokänsla. Endorfin är ett peptidhormon som kroppen tillverkar själv och som lindrar smärta och påverkar vår vilja att sova, äta och dricka. Endorfin utsöndras bland annat också vid stress, förälskelse och vid akupunktur.

Dopaminet sätter fart på hjärnaktiviteten och serotoninet håller oss lugna genom att dämpa aggressioner och ångest. Det är en av de viktigaste signalsubstanserna i centrala nervsystemet där den förekommer i en rad viktiga system som bland annat reglerar muskelrörelser, vakenhet, glädje, entusiasm, och kreativitet. Upptäckten av dopamin som en neurotransmittor gjordes av den svenske neuroforskaren Arvid Carlsson.

Serotonin har en positiv inverkan på smärta. Serotonin är bland annat inblandat i sömn, vakenhet, aggressivitet, impulsivitet, aptit, sexuell lust. Serotonin har fått mycket uppmärksamhet. Bland annat klinisk depression anses bero på en störd balans i serotoninsystemet men även i noradrenalinsystemet. Det finns idag många olika läkemedel som på konstgjord väg höjer halterna av serotonin i hjärnan, och i många fall lindrar depressionen genom att normalisera balansen. Att depression endast skulle bero på en obalans i serotoninsystemet är dock en kraftig förenkling, se artikeln om depression för teorier om dess patogenes.

Genom regelbunden träning mår vi bättre, och ju bättre formen blir desto vassare blir ofta självkänslan. Fysiskt och psykiskt välmående går alltså hand i hand. Tränar vi och tar hand om kroppen, mår vi också bättre psykiskt. Det motsatta förhållandet gäller naturligtvis också – är vi tillfreds mentalt kan vi prestera bättre.

Mer om Vinterträning